Nye regler for jernbaner skal styrke europæisk togtrafik

020920132150
Nye regler for jernbaner skal styrke europæisk togtrafik

Europa har nogle af de bedste togsystemer i verden, men sammenkoblingen på tværs af de nationale grænser er mangelfuld. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse, Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Derfor er togtrafikken endnu ikke et reelt alternativ til flytrafikken i EU, men det skal der nu gøres noget ved.

For at gøre den europæiske transportsektor mere klimavenlig har EU sat sig som mål at flytte transporten af passagerer og gods fra fly- og biltrafik over på de europæiske jernbanenet.

Men selvom mange klart foretrækker at tage toget når de rejser ud i Europa, så vanskeliggør et ukoordineret europæisk jernbanenet de rejsendes ønske om at komme hurtigt frem til rejsedestinationen.

Derfor bidrager togtrafikken i dag kun til 6 pct. af passagertransporten samt 10 pct. af godstransporten i hele EU.

En ny jernbanepakke som EU-Parlamentet stemmer om på onsdag, skal være med til at sætte skub i udviklingen af jernbanetrafikken i EU og gøre togforbindelserne til et varigt og bedre alternativ til luftfart og biltrafik.

De Grønne har arbejdet hårdt for bl.a. at ensrette billetsystemerne så man kan rejse på samme billet i hele EU.

Afstemningen kommer få måneder efter EU’s budget blev vedtaget hvor EU’s ledere var med til at skære kraftigt ned på investeringerne i infrastruktur, herunder pengene til at bygge jernbaner på tværs af de nationale grænser.

Det er et forkert sted at spare.
Togtrafikken er netop et sted hvor det giver mest mening at vi puljer midlerne på tværs af grænserne og investerer massivt.

Dermed skaber vi ikke alene job, men gør også mere transporten og fremtidssikret.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her