Nye regler for standarder skaber vækst


Nye regler for standarder skaber vækst
I denne uge skal Europa-Parlamentet vedtage ny lovgivning, der gør det lettere at indføre fælles EU-standarder.

Det bliver i sidste ende en fordel for både borgere og virksomheder.

Skriver SF i sin pressemeddelelse –og forsætter
Kosmetik, måleinstrumenter og legetøj.
Det er blot nogle af de varer og produktgrupper, der i dag nyder godt af det europæiske standardiserings-system.

Systemet er bygget op på frivillig basis, hvor industrien og interessegrupper sammen bliver enige om at leve op til en række standarder – dvs. hvordan en vare skal produceres – og det kommer i sidste ende både os borgere og virksomhederne til gode.

For borgerne betyder det eksempelvis, at man kan købe et standardiseret produkt i udlandet og være sikker på, at det lever op til de samme krav, som vi stiller i Danmark.

Tilsvarende er det godt for virksomhederne, for det giver dem mulighed for at sælge deres varer over hele Europa, og de behøver ikke tænke på at lave særlige produkter til udenlandske markeder.

Det nuværende standardiserings-system kan imidlertid forbedres og gøres endnu mere smidigt, og det arbejde er foregået i den seneste tid på EU-niveau.

I denne uge i Strasbourg skal vi så vedtage de nye regler, der blandt andet vil betyde, at eksempelvis miljøorganisationer får mere indflydelse på arbejdet med at udarbejde nye standarder.

Det er meget vanskeligt at vurdere den økonomiske betydning af standarder, men EU-Kommissionen har selv skønnet, at indførslen af (frivillige) standarder i industrien betyder en vækst i EUs bruttonationalprodukt på mellem 0,3 % og 1%.

Det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men svarer faktisk til et øget bruttonationalprodukt på mellem 35 og 120 mia. euro – hvilket i sidste ende resulterer i nye og flere arbejdspladser.

Så vi hilser det nye forslag meget velkommen, det blev i øvrigt forhandlet på plads af den danske regering i foråret under ledelse af SFs Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her