Nyt fra den tvangsudviste børnefamilie i moskeen

Nyt fra den tvangsudviste børnefamilie i moskeen
Efter at vi havde mistet forbindelsen til familien i en lille uges tid har Asylret igen været i telefonisk kontakt med moderen i den småbørnsfamilie, som trods mandens meget alvorlige psykiske sygdom (Skizofreni) blev tvangsudvist af Danmark søndag d. 11.12.2011. ( Se Asylrets meddelelse af 24.12.2011 )

Skriver  Gruppen //asylret.dk i deres pressemeddelse

Og fortsætter
Familien opholder sig stadig i moskeen i Kabul og får fortsat kun mad en gang om dagen.

Både moderen og de fire børn er blevet syge; der er koldt i moskeen her ved vintertide.

Moderen har til Asylret oplyst, at hun har haft kontakt med de afghanske myndigheder, der har oplyst, at de forud for familiens tvangsudvisning fra Danmark har kontaktet de relevante danske myndigheder og har informeret dem om, at de ikke ville modtage familien.

I henhold til moderen har de afghanske myndigheder endvidere oplyst, at der ikke er nogen hjemsendelsesaftale mellem Afghanistan og Danmark.

Asylret arbejder forsat på at skaffe klarhed over, hvorvidt der foreligger en hjemsendelsesaftale mellem Afghanistan og Danmark eller ej – og vil fortsat gøre alt hvad vi kan for at opretholde kontakten med familien.

Asylret opfordrer de danske myndigheder til omgående stop for tvangsudvisninger til Afghanistan pga den katastrofale situation for de hjemvendte afghanere.

Ifølge Internationale nyhedsmedier mener Peter Nicolaus, der leder UNHCRs flygtningeprogram i Afghanistan, at de lande, der hjemsender flygtninge til Afghanistan fortrænger, at en fjerdedel af landets befolkning består af hjemvendte / hjemsendte flygtninge, der ofte er uden eksistensgrundlag, idet repatrieringsstrategien, hvor man har ment, at den generelle udvikling også ville gavne hjemvendte flygtninge, er total fejlslagen.

P.N. nævner som eksempel, at nykonstruerede veje hjælper de bønder, der har noget at sælge, men en forbedret infrastruktur hjælper ikke de hjemvendte flygtninge, for de har intet at afsætte. De mangler alt: arbejde, et sted at bo, tøj, mad og vand.

Peter Nicolaus betegner situationen for de hjemvendte flygtninge som en tragedie.

Asylret
Johanna Haas, Said Parvin
//asylret.dk