Nyt “Reguleringsråd” risikerer at stjæle vores demokratiske rettigheder

Nyt “Reguleringsråd” risikerer at stjæle vores demokratiske rettigheder
EU-USA-handelsaftalens 8. forhandlingsrunde finder sted i Bruxelles i denne uge. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Hele næste uge står i frihandelsforhandlingernes tegn når repræsentanter fra USA’s regering lander i Bruxelles til den ottende forhandlingsrunde mellem EU og USA.

Denne runde drejer sig om etableringen af et særligt råd til samarbejde om fremtidig lovgivning der får betydning for handel og investeringer.

EU-Kommissionen har indtil nu omtalt rådet som en hyggelig forsamling af embedsmænd der diskuterer små tekniske problemer med fremtidig lovgivningen som kan ensrettes der hvor det giver mening.

Dette billede stemmer dog ikke overens med at man regner med at hele 70-80 procent af den økonomiske fortjeneste ved handelsaftalen skal komme fra netop ensretning af lovgivning på tværs af Atlanten.

Ideen er at oplysninger om ny lovgivning både på EU-niveau og nationalt niveau (og fra USA’s side på føderalt niveau og statsniveau) skal udveksles på et tidligt tidspunkt i lovgivningsprocessen så man kan nå at ændre lovgivningen hvis den får konsekvenser for handel og investeringer.

Dette vil fundamentalt ændre den måde vi normalt laver konsekvensanalyser af ny lovgivning på i Europa.

Nye standarder skal altså fremover først og fremmest være handels- og investeringstilpassede frem for at afspejle befolkningens interesser.

NGO’er over hele Europa frygter derfor at møde nye barrierer når der skal sættes standarder for miljø, fødevarer og sundhed, og mener at det nye råd for lovgivningssamarbejde fuldstændigt underminerer EU og USA’s borgeres demokratiske rettigheder.

Både nationale parlamenter og Europa-Parlamentet risikerer i fremtiden at miste indflydelse til denne nye tredjepart.

Onsdag samles i Bruxelles en stor demonstration mod etableringen af “reguleringsrådet” som Margrete også vil deltage i.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her