Ø Ny delaftaler på finansloven løfter velfærden


Nye delaftaler på finansloven løfter velfærden
Der er nu indgået to delaftaler i forhandlingerne om finansloven.

Det er en velfærdsaftale og en sundhedsaftale. Herunder kan du læse om de vigtigste resultater i de to aftaler. Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelelse

-og fortsætter.
Velfærdsaftale: Klippekort til hjemmehjælp og mere pædagogisk personale
I dag har vi indgået aftale med SF og regeringen om et fornuftigt løft af velfærden. Velfærdsaftalen rummer godt 1 ½ mia. kr. til at skabe ordentlige vilkår, især for vores børn og vores ældre medborgere.

Mere pædagogisk personale til børnene
Der bliver over de næste fire år givet én mia. til flere pædagoger i børnehaverne. Der skal meget mere til, efter der i en årrække er blevet skåret på området og er blevet færre voksne pr. barn. Men med aftalen i dag har vi vendt udviklingen og taget et skridt i den rigtige retning.

Mere og bedre hjemmehjælp
Der bliver over de næste fire år brugt 525 mio. kr. på et klippekort, der giver de svageste ældre en ekstra halv times ekstra hjemmehjælp, udover den hjælp de modtager i forvejen. Det er inspireret af den ordning, som ældre i København i dag nyder godt af.

De ældre kan frit bruge den ekstra halve time på en tur i parken, i biografen, at få lavet deres livret eller noget helt fjerde, der giver den enkelte lidt mere livskvalitet. Klippene kan spares op efter den ældres eget ønske. Styrken ved modellen er, at den giver de ældre mere magt over eget liv. De ved bedst selv, hvad de har mest brug for.

Sundhedsaftale: Mere lighed i sundhedsvæsenet
I går aftes indgik vi en delaftale om sundhed. Sundheden er et af de områder, hvor vi tydeligst kan se, at der er forskel på folk i Danmark. De velhavende lever længere, mens socialt udsatte ofte slås med helbredsproblemer, der giver et kortere liv med en dårligere livskvalitet. Med aftalen investerer vi næsten halvanden milliard i bedre sundhed over de næste fire år. Beløbet kommer oven i de fem milliarder, som regeringen allerede havde afsat i deres finanslovsudspil.

Ældre medicinske patienter væk fra gangene
Vores fokus har været skarpt rettet mod at mindske uligheden i sundhedssystemet. Et af vores vigtigste aftryk på aftalen er en styrket indsats for de ældre medicinske patienter. De rammes i særlig grad, når der er travlhed og overbelægning på vores sygehuse, og det er simpelthen ikke en værdig behandling af vores ældre medborgere, der har bygget vores velfærdssamfund. Vi har fået afsat 725 mio. kr. til området over fire år til mere sundhedsfagligt personale og bedre kvalitet i behandlingen.

Sikre fødsler
Et andet område, der i den grad har brug for et løft, er vores fødeafdelinger. Som det er nu, betyder personalemangel og stress på fødegangene en enorm utryghed og farlige situationer for de fødende. Derfor har vi fået afsat 440 mio. kr. over fire år til mere personale på fødegangene, så de fødende blandt andet får mulighed for at have en jordemoder hos sig gennem hele fødslen. Vi har desuden sikret 50 mio. kr. over fire år til indsatsen for sårbare gravide og deres familier.

Der er tidligere blevet sparet på indsatsen for netop de familier. Det er dybt urimeligt og meget kortsigtet. At støtte og hjælpe sårbare familier til at få en god begyndelse med deres nyfødte, har stor betydning for at få hele familien til at trives. Derfor er vi meget tilfredse med at have fået det med i aftalen.

Kronisk syge skal have deres medicin
Vi har også arbejdet for at bekæmpe uligheden i forhold til de kronisk syge. Vi har fået gennemført, at kronisk syge automatisk skal have deres medicintilskud. Den nuværende ordning betyder, at op mod 32.000 kronisk syge ikke får deres tilskud – og det rammer i høj grad socialt udsatte medborgere.

For yderlig læsning

hjemmesiden /enhedslisten.dk