Offentlig høring: Hvem sikrer bedst EU-borgernes grundlæggende rettigheder?

020920132150

Offentlig høring: Hvem sikrer bedst EU-borgernes grundlæggende rettigheder?
Tirsdag d. 23. februar afholder Borgerklagerudvalget offentlig høring om muligheden
for at udvide artikel 51 i EU’s Charter for grundlæggende rettigheder. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Dette bliver en helt principiel debat om beskyttelse af EU-borgernes rettigheder idet artikel 51 fastlægger ansvarsfordelingen mellem EU-institutioner og de nationale myndigheder.

Der er inviteret eksperter og repræsentanter fra medlemsstaterne til at diskutere spørgsmålene: Overholdes ansvarsfordelingen i forhold til subsidiaritetsprincippet (at EU ikke skal bestemme på områder hvor medlemsstaterne kan klare det ligeså godt selv)?

Tolkes charteret forskelligt i de forskellige medlemsstater, sikrer de nationale domstole en effektiv beskyttelse af borgernes rettigheder og hvilken rolle bør EU-domstolen spille?

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
EU’s charter om grundlæggende rettigheder

Artikel 51 – Anvendelsesområde
Bestemmelserne i dette charter er rettet til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten.

De respekterer derfor rettighederne, overholder principperne og fremmer anvendelsen heraf i overensstemmelse med deres respektive kompetencer og under overholdelse af grænserne for de kompetencer, der er tildelt Unionen i traktaterne. Det kan du læse mere om HER

Undersøgelses-rapport – Finder du ved at klikke HER (pdf-fil)

Fortolkningen af artikel 51 i EU-charteret om grundlæggende rettigheder: dilemmaet, Strengere eller bredere anvendelse af chartret overfor de nationale foranstaltninger.