Offentlig høring om ansvarlighed, gennemsigtighed og integritet i EU-institutionerne

Offentlig høring om ansvarlighed, gennemsigtighed og integritet i EU-institutionerne

På torsdag afholder en række af EU-Parlamentets udvalg en fælles offentlig høring om ansvarlighed, gennemsigtighed og integritet i EU-institutionerne. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Der er hårdt brug for at vi får en egentlig forordning, dvs. en bindende lov om god forvaltningsskik i EU-institutionerne.

Det er borgerne blevet lovet i Lissabontraktaten og i EUs charter for fundamentale rettigheder artikel 41.

Det såkaldte “serviceprincip” skal gælde så hensynet til borgerne kommer i centrum.
Vi skal have meget bedre åbenhed og nul-tolerance overfor inhabilitet.

Populært sagt betyder det at det til enhver tid skal sikres at EUs institutioner er til for at tjene borgerne og ikke for at beskytte systemet og dets ansatte.

En forordning om god forvaltningsskik vi ligeledes kunne tjene til forbillede for lander der kæmper med korruption idet åbenhed er et de bedste midler til at bekæmpe korruption.

Det skal være et respektabelt arbejde at være ansat i det offentlige.
Et af punkterne på programmet på torsdag er desuden hvorvidt der er brug for yderligere forbedringer af adfærdskodekset for kommissærer som blev revideret i 2010.

Kodekset skal være et effektivt instrument til at styrke den samlede grad af gennemsigtighed og tillid til Kommissionen.

Og det er der brug for.
Hvis vi ser på de klager der hvert år kommer til EU’s Ombudsmand, er dem der vedrører Kommissionen, steget fra 52 % til 64,3 % på bare ét år.

Klager der vedrørte Parlamentet, er derimod faldet fra 5,2 % til 4,3 %.

For yderlig læsning.

Den Europæiske Ombudsmand
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her