Offentlig transport halter på klageforhold

Der er ofte grund til at klage over offentlig transport, men forbrugerne oplever ikke, at klagen bliver behandlet ordentligt.

Det viser Forbrugerstyrelsens Forbrugerredegørelse.
Forbrugerne synes generelt godt om offentlig transport, men når det kommer til klageforhold, er forbrugerne knap så tilfredse

De oplever ofte grund til at klage, men tilliden til at klagen bliver behandlet ordentligt, ligger på et lille sted.

Samtidig oplever forbrugerne, at mulighederne er dårlige i forhold til at klage til en tredjepart, fx et klage- og ankenævn.

Læs mere på Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Reference
//forbrugerstyrelsen.dk/Nyheder/Offentlig-transport-halter-paa-klageforhold

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro -hjemmeside Category: DF-Nyt