Ombudsmanden gør status på forvaltningsskikken i EU-institutionerne

Ombudsmanden gør status på forvaltningsskikken i EU-institutionerne

På tirsdag skal Den Europæiske Ombudsmand præsentere sin årsrapport for Europa-Parlamentets borgerklageudvalg. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse
–og fortsætter
Der er hårdt brug for lovgivning om god forvaltningsskik i EU.

Sidste år blev 698 klagesager optaget til behandling af Ombudsmanden, og mønstret fra tidligere årsrapporter gentager sig med 58 % af klagerne rettet mod Kommissionen. Rådet, Parlamentet og Domstolen tegnede sig tilsammen for bare 8 procent af klagerne.

Det høje tal hænger selvfølgelig sammen med, at Kommissionen også er den instans borgerne oftest henvender sig til for eksempel ved ansøgning om aktindsigt i klagesager eller overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne.

Men de mange sager vidner om, at der er brug for større krav og bedre kontrol med forvaltningen i EU. Der skal mere fokus på åbenhed og indføres en servicekultur, hvor hensynet til borgeren er i centrum.

Margrete har over de sidste måneder arbejdet på en udtalelse om, hvad en lov for god forvaltningsskik i EU-institutionerne skal indeholde.

Ombudsmandens besøg i udvalget falder ganske passende sammen med, at det skal stemme om udtalelsen.

Her kan du se Ombudsmandens præsentation live

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Udvalget for borgerklager (PETI)