Ombudsmanden gør status på forvaltningsskikken i EU-institutionerne

Ombudsmanden gør status på forvaltningsskikken i EU-institutionerne

På tirsdag skal Den Europæiske Ombudsmand præsentere sin årsrapport for Europa-Parlamentets borgerklageudvalg. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Der er hårdt brug for lovgivning om god forvaltningsskik i EU.

Sidste år blev 698 klagesager optaget til behandling af Ombudsmanden, og mønstret fra tidligere årsrapporter gentager sig med 58 % af klagerne rettet mod Kommissionen. Rådet, Parlamentet og Domstolen tegnede sig tilsammen for bare 8 procent af klagerne.

Det høje tal hænger selvfølgelig sammen med, at Kommissionen også er den instans borgerne oftest henvender sig til for eksempel ved ansøgning om aktindsigt i klagesager eller overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne.

Men de mange sager vidner om, at der er brug for større krav og bedre kontrol med forvaltningen i EU. Der skal mere fokus på åbenhed og indføres en servicekultur, hvor hensynet til borgeren er i centrum.

Margrete har over de sidste måneder arbejdet på en udtalelse om, hvad en lov for god forvaltningsskik i EU-institutionerne skal indeholde.

Ombudsmandens besøg i udvalget falder ganske passende sammen med, at det skal stemme om udtalelsen.

Her kan du se Ombudsmandens præsentation live

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Udvalget for borgerklager (PETI)