Onlineradikaliserings konference

Det måtte jo komme en dag, og nu skal det være.

facebook skriver social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) følgende i sin opdatering:

Karen Hækkerup: Ekstremistiske grupper bruger i stigende omfang nettet til at propagandere, rekruttere og planlægge voldshandlinger.

Derfor er jeg vært ved en international tre dages konference, hvor formålet er at drøfte udfordringer, strategier, initiativer og konkrete erfaringer i forbindelse med ekstremisme og radikalisering på nettet. #onlineradikalisering.

(Opdateringen kan ses som et screendump her)

Opdateringen følges hurtigt af en del kommentarer, og ud fra dem kunne det godt se ud som om, at det er de færreste som sat sig ind i emnerne der er omtalt på ministeriets hjemmeside.

Jeg vil derfor tillade mig at bringe et citat.

Om ekstremisme og radikalisering
“Mange mennesker har stærke holdninger til samfundsspørgsmål eller sætter spørgsmålstegn ved det etablerede. Den slags engagement er et sundhedstegn i ethvert demokratisk samfund. Men nogle få gennemgår en radikalisering og får tilknytning til ekstremistiske miljøer.”

Der nævnes herefter en række eksempler, nogle karaktiska samt linkes til håndbogsserien ‘Forebyggelse af ekstremisme’.

 
Håndbogen ‘Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer’ her

 
Antidemokratiske-og-ekstremistiske-miljoer-DK (PDF-Fil)

Det kan faktisk ikke udelukkes – at du kan lære noget ved at læse håndbogen.