Opgør med engangsplastikposer


Opgør med engangsplastikposer
Plastikaffald kvæler naturen i Europa.

Ny lovgivning skal sætte en stopper for plastikposernes hærgen,
og Margrete har fået hovedansvaret. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Europa-Parlamentets miljøudvalg skal over de kommende måneder tage stilling til Kommissionens nye forslag om engangsplastikposer.

I den forbindelse har Margrete fået til opgave at være parlamentets ordfører og lede forhandlingerne først med de andre partier og derefter med Ministerrådet.

Det er en god udfordring jeg her har fået af parlamentet at skulle lede lovgivningsarbejdet om engangsplastikposerne.

Det er en kæmpe udfordring som alle landene i EU har til fælles.
I parlamentet har vi de senere år skubbet på Kommissionen for et udspil, nu er det der, og det haster med at komme i gang.

Jeg ser nu frem til et hurtigt opgør med plastikposens ødelæggelser, siger Margrete Auken.

EU er bestemt ikke det første sted hvor plastikposernes er på dagsorden.
Flere lande rundt i verden, herunder Kina, har besluttet helt at forbyde engangsplastikposerne for at få bugt med de store mængder af plastikaffald der flyder rundt omkring i naturen.

“Vi har i dag godt 100 mia. plastikposer i omløb i EU hvoraf langt størstedelen er af så dårlig kvalitet at de ryger i skraldespanden efter 12 minutter.

Men når 8 mia. poser hvert år bare havner i naturen, er det meget slemt.
Det tager rigtigt mange år før de forsvinder. De skal overhovedet ikke ud i naturen, siger Margrete Auken.

Tal fra ngo’er og Kommissionen peger på at plastikposerne har alvorlige konsekvenser ude i naturen hvor særligt dyr lider under plastikaffaldet.

I havene er det et om muligt endnu større problem.
94 pct. af Nordsøens fugle har plastikrester i maven.

Fiskene lider også et meget stort omfang.
I Østersøen udgør plastik 70 pct. af alt affaldet der flyder rundt. Det må høre op, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Nyt forslag om plastikposer rammer ved siden af
 
Opgør mod plastikposer på vej i EU
 
Vi skal udnytte ressourcerne i plastik – ikke energien