Oppositionen: Stop klassestørrelsernes himmelflugt


En samlet opposition vil sætte en stopper for stigende klassestørrelser på gymnasierne.

Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er enige om, at en ny regering vil indføre et loft over klassekvotienterne.

De fire partier finder det helt uacceptabelt, at klassestørrelserne år efter år ryger i vejret.

Skriver SF i sin pressemeddelelse –og forsætter
En undersøgelse fra gymnasieelevernes organisation, DGS, viser, at der siden 2009 er sket en stigning på 94,4 procent i antallet af klasser med 32 elever eller derover.

Derfor foreslår en samlet opposition, at der indføres et fleksibelt loft over klassekvotienten således, at et gymnasium maksimalt må have en gennemsnitlig klassekvotient på 26 elever i stam-klasserne.

Det sikrer fleksibilitet for uddannelsesstederne samtidig med, at himmelflugten i klassestørrelserne stoppes.

-Det siger sig selv, at eleverne lærer mindre, når alt for mange elever skal undervises af én lærer.

Hvis alle elever skal blive dygtigere, må vi også politisk sikre et godt undervisnings-miljø med et loft over antallet af elever i gymnasierne.

Ligesom vi også har det i folkeskolen, siger Christine Antorini, uddannelsesordfører for S.

-Det er grotesk, at der år efter år kommer flere elever i klasserne, mens regeringen bare sidder på deres hænder.

Er der overhovedet en øvre grænse?
Hele oppositionen er parat til at trække en streg i sandet.
-Nu venter vi bare på regeringen, siger Nanna Westerby, uddannelsesordfører for SF.

Det kan jo ikke fortsætte på den måde.
-Det må være en rektors pligt at begrunde sit valg af klassestørrelse på gymnasiets hjemmeside, så elever og offentligheden kender begrundelsen, siger Marianne Jelved, uddannelsesordfører for Radikale Venstre

-Hvert år til skolestart stiger antallet af elever der starter i mega-klasser.

-Hvis regeringen mener det, når de siger, at kvaliteten på ungdomsuddannelserne skal hæves, er det mere end på tide, vi får det loft over klassekvotienten, som eleverne har efterlyst i årevis, siger Johanne Schmidt-Nielsen, uddannelsesordfører for Enhedslisten.

For yderlig læsning

sf.dk/seneste-nyt