På dagsordenen, vigtige klimaafstemninger

Vigtige klimaafstemninger på dagsordenen i denne uge

Miljøudvalget skal i denne uge stemme om vigtige lovforslag på klimaområdet. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætte

240220150905

Det drejer sig dels om de indirekte ændringer i arealanvendelse ved biofuels (såkaldt ILUC), dels om en ny stabilitetsreserve for at få CO2-kvotemarkedet på ret køl.

Begge forslag udgør en central del af EU’s klimainitiativer og afstemningen vil give et vigtigt signal forud for de internationale klimaforhandlinger i Paris ved udgangen af året.

CO2-kvotemarkedets stabilitetsreserve har til formål at gøre op med det evindelige overskud af CO2-kvoter i EU hvilket har betydet af forureneren reelt ikke betaler for sin forurening.

Prisen på at forurene har nemlig ligget helt i bund hvorfor kvotemarkedet endnu ikke har fungeret efter hensigten dvs. bidraget til en omstilling af energiforbruget til mindre forurenende metoder.

Ved at holde en del af de overskydende kvoter i reserve forventes det at prisen vil skyde op,
men man har før taget fejl.

ILUC-forslaget har til hensigt at indirekte ændringer i arealanvendelsen ved produktion af biodiesel bliver indregnet i bæredygtighedskriteriet om reduktion af drivhusgasser.

De Grønne har fokus på at stoppe den kontroversielle brug af mad, altså spiselige afgrøder som fx majs og sukkerrør, direkte såvel som indirekte.

Det lykkedes ikke parlamentet og EU-landene at enes efter 1. behandlingen, og der er endnu lange udsigter før en aftale kan landes.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Miljøudvalget (envi)