Mundtlig forespørgsel med forhandling om beskyttelse af flygtningebørn

Posted On maj 2 2018 by

Mundtlig forespørgsel med forhandling om beskyttelse af flygtningebørn Torsdag holder Parlamentets LIBE-udvalg (Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender) en mundtlig forespørgsel med forhandling om beskyttelse af flygtningebørn. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Formålet er at få EU-Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at fremme handlinger der skal forbedre beskyttelse af flygtningebørn i overensstemmelse med de forpligtelser alle medlemsstaterne har under FN’s konvention om barnets rettigheder. Mere end 65 millioner mennesker er på flugt i verden, og over halvdelen er børn. De flygter fra krig, fattigdom eller naturkatastrofer i deres hjemland. Og der er intet der tyder …


Afstemning om Ecodesign

Posted On apr 25 2018 by

Afstemning om Ecodesign Ugens møde i miljøudvalget byder på mange diskussioner og afstemninger. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det vigtigste punkt på dagsordenen er afstemningen om midtvejsevalueringen af Ecodesign-direktivet som Margrete er de Grønnes ordfører på. Ecodesign er et program der pålægger bestemte elektriske husholdningsapparater, fx elkedler og støvsugere, at opfylde fastlagte, ambitiøse energistandarder. Det kan lyde småt, men det har betydet at der i EU hvert år spares lige så meget CO2 som hele Italien bruger, og hver husstand har i gennemsnit sparet 3.600 kroner om året. Der er et bredt enighed blandt Parlamentets grupper …


Mundtlig forespørgsel om “bekæmpelsen af usikre og midlertidig jobs i EU”

Posted On apr 24 2018 by

Mundtlig forespørgsel om “bekæmpelsen af usikre og midlertidig jobs i EU” Tirsdag behandler medlemmerne af PETI-udvalget et udkast til mundtlig forespørgsel til Europa-Kommissionen vedrørende usikker og midlertidig beskæftigelse i EU. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Spørgsmålet henviser til de bekymringer der rejses i borgerklager om bekæmpelse af forskellige former for usikker beskæftigelse, fx. brugen af 0-timers kontrakter samt misbrug af tidsbegrænsede kontrakter både i den offentlige og private sektor. Medemmerne af PETI vil gerne have svar på, hvilke initiativer Kommissionen tager for at løse disse problemer og sikre korrekt gennemførelse af EU’s arbejdsmarkedslovgivning. Det sker på …


EU har medansvar for situationen i Palæstina

Posted On apr 24 2018 by

EU har medansvar for situationen i Palæstina Under Strasbourg-ugen holdte Margrete en 1-minuts tale i Plenum hvor hun forklarede hvorfor De Grønne støtter fællesforslaget til resolutionen. Det var et svært kompromis, og det rummer meget vigtige punkter. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I fredags åbnede israelske soldater endnu engang ild mod de ubevæbnede demonstranter hvilket resulterede i fire dræbte palæstinensere og yderligere 150 sårede. En af de dræbte var kun 15 år. Hvordan kan det blive ved og hvor længe vil det fortsætte uden en mærkbar reaktion fra EU’s side? Dette er bare én af de …


Behov for en humanitær løsning!

Posted On apr 19 2018 by

Behov for en humanitær løsning! Det fatale skyderi fra Israelske skarpskytter mod ubevæbnede palæstinensiske demonstranter i Gaza har gennem fremkaldt hårde reaktioner fra hele verden. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. 50 års besættelse, de sidste 10 reel belejring af Gaza har nu fået de indespærrede palæstinensere mobiliseret til ikke-voldelige protester mod Israels voldsomme overgreb. Israaels svar er helt ude af proportion. Omsider har vi fået sagen på dagsordenen i Plenaren torsdag formiddag. Men den israelske lobby er heftigt så lad os nu se om der kommer andet ud af det end mere eller mindre skarpe ord. …


Europas cirkulære økonomi

Posted On apr 18 2018 by

Europas cirkulære økonomi Efter Kommissionen først havde forsøgt at slagte hele cirkulær økonomi-lovpakken – under heftig protest fra stort set alle interessenter på området, inkl alle miljøministrene – fremsatte den igen nogle noget mindre ambitiøse forslag i 2015. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Der har været lange og hårde forhandlinger både i Parlamentet og imellem Parlamentet og Rådet (regeringerne) i de såkaldte trilogforhandlinger. De tre vigtigste lovforslag skal til afstemning på onsdag. Her fastlægges rammerne for affaldshåndtering, emballage og emballageaffald og lossepladser frem til 2030. Den Grønne Gruppe har fået indført at medlemslandene er pålagt at …


Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres

Posted On apr 17 2018 by

Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres Margrete har været de Grønnes forhandler på Parlamentets rapport om midtvejsevalueringen af det syvende miljøhandlingsprogram. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Studier har vist at miljøhandlings-programmet er effektivt, men at det halter gevaldigt med implementeringen i medlemslandene med store konsekvenser for de europæiske borgere. Luftforurening kræver fx 400.000 liv om året på tværs af EU og er dertil vurderet til at koste de Europæiske samfund imellem 330 og 940 milliarder Euro i sundhedsomkostninger. Programmet løber fra 2013 til 2020, og det ser ikke ud til at de fastsatte mål bliver nået. Flere af …