df-nyt.dk

FNs generalsekretær, António Guterres, og ILO’s generaldirektør, Guy Ryder, har iværksat et omfattende, Klimaindsats for beskæftigelse initiativ, under COP25 klimakonferencen i Madrid,
-sammen med miljøministrene i Spanien og Tyskland. –LÆS-MERE


Århus-konventionen
Århus-konventionen er underskrevet i Udenrigsministeriet, den 13. marts 2003 af Per Stig Møller. Konventionen, er ratificeret af 45 stater samt EU, -og er baseret på tre søjler
-adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser-
Konventionens ordlyd kan ses her -LÆS-MERE
Sverige har underskrevet den internationale konvention
FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) i Genève har besluttet at undersøge gennemsigtigheden i den svenske administration.
LÆS-MERE_på_aabenhedstinget.dk/


UN Climate Change Conference
UN Climate Change Conference – December 2019_LÆS-MERE


Manglende viden om netbutikken kan skabe problemer
Når julegaverne købes på nettet, er det vigtigt at tjekke, hvem man handler med.
Næsten en tredjedel af danskerne har købt varer i en udenlandsk netbutik, som de egentlig troede, var
LÆS-MERE- Nyhedsbrev, fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen


Verdens bedste Forbrugerombudsmand
Forbrugerombudsmanden der fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler,
-indtræder i retssag om –LÆS-MERE-


EU-Domstolen, Presse og medier
EU-Domstolen oktober 2019 Nr. 125/2019 – 1. oktober 2019
Domstolens dom i sag C-673/17
Placering af cookies kræver et aktivt samtykke fra internetbrugerne
LÆS-MERE-
Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) har anmodet Domstolen om, at fortolke EU-retten vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred i forbindelse med elektronisk kommunikation.
//curia.europa.eu/docs/pdf


Danmark for EU-domstolen
Kommissionen besluttetde den 27. november at lægge sag an mod Danmark ved Domstolen pga. landets manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til EU’s lovgivning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer. –LÆS-MERE-
-Det var vist ikke så heldigt –Tænker Maren i Sydjylland


Få svar på dine spørgsmål
-Hver dag fra 10-12 kan du få gratis hjælp af jurister på chat eller hotline. LÆS-MERE-
Du vil måske gerne vide noget om nye mærknings-regler for produkter fremstillet i det
sovjetiske Gulag-fangelejrsystem, eller noget helt andet, -som forbruger eller for din virksomhed.


Et usædvanligt skridt
Alle ansatte i politiet – og deres kærester, ægtefæller og børn -skal nu tjekkes af PET
Rigspolitiet skærper sikkerheden og indfører tjek af ansattes ægtefæller og hjemmeboende børn over 18 år.
En professor kalder skridtet fra Rigspolitiet for “usædvanligt” Skriver jyllands posten på Fascebook -De har nok ikke en skid at lave –tænker Maren i Sydjylland


En dag i Rotary Klubben, -Middag med damer
Den årlige middag med damer, var en højst respektabel forsamling. Blomsten af det lokale erhvervsliv. Sinclair Lewis skrev en fiktiv historie, -andre ser ud til, at de har virkeligheds-gjort den.
En platform af økonomisk populisme
-Uden en fri, ansvarlig presse, intet demokrati. Det er i den ånd,
vi driver vores medier Berlingske, B.T. Weekendavisen og 24syv. LÆS-MERE-


//jyllands-posten.dk/kultur/radio24syv-kraever-980.000-kr-i-erstatning/for-ugyldig-proces
-Nu kommer Jyllands-posten luskende med hvad det handler om -så de kan få solgt nogle clickbait artikler til deres læsere, -få annonce-kroner i kassen -Tænker Maren i Sydjylland.


Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, ønsker at få sat psykiatrien på finansloven.
//www.facebook.com/enhedslisten/videos
-Hun har nok læst, at Radio24syv, i en stævning mod Radio- og tv-nævnet, kræver Louds sendetilladelse sat i bero, -som Berlingske skriver det på Facebook –Tænker Maren i Sydjylland


Ikrafttrædelsen af handelsaftalen mellem EU og Singapore den 21. november 2019
Med aftalens ikrafttræden vil Singapore suspendere de resterende toldsatser på EU-produkter,
fjerne lovgivningsmæssige handelshindringer inden for vigtige sektorer, f.eks. ved at anerkende EU’s sikkerhedsgodkendelser og ved at acceptere de varemærker, som EU-virksomheder anvender.
LÆS-MERE-


Teledatasagen
En Task Force, der består af både anklagere og efterforskere, skal gennemgå afsluttede straffesager, hvor teledata er indhentet i perioden fra 2010-2019. LÆS-MERE-


Vand til markvanding
Landbrug i de vestjyske kommuner indvinder mest vand til markvanding.
Det viser ny statistik om indvinding af vand og udledning af spildevand, der går helt tilbage til 1989.
Over en periode på 25 år, har de kommuner, der ligger vest for istidsranden i Jylland,
haft den største indvinding af vand til markvanding – LÆS-MERE-


Redegørelse i teledata-sag
-Rigspolitichefen, rigsadvokaten og Justitsministeriets departement
har afleveret en redegørelse i teledata-sagen til justitsministeren – LÆS-MERE-


Pressemeddelelse fra EU-Domstolen Nov. 2019
Medlemsstater skal sikre, princippet om lige løn for mandlige og kvindelige arbejdstagere
-og for lige arbejdes-betingelser //curia/pdf/2019-11/pdf-LÆS-MERE-


Nyheder -Genève ILO-News
Den Russiske Føderation vil finansiere fem stillinger for unge fagfolk i den internationale
Arbejdtager-organisation (ILO) i Ankara, Bruxelles, Genève, Moskva og Rom. –LÆS-MERE-


Så blev formalia omkring #Nord Stream-2 vedtaget i folketinget.
-Maren tænker -at det er en dårlig ide, -hvis danske F16 fly, stationeret i Litauen,
-driller gasmanden. –LÆS MERE


For 100 år siden vedtog man den første internationale arbejds-standard om arbejdstid.
ILO fejrer Hundredårsdagen for konvention nr. 1 med et arrangement i hovedsædet,
i Genève den 14. november, 2019. LÆS-MERE-


Ilham Tohti vinder Sakharov-prisen 2019 -Prisen for Tankefrihed,
er opkaldt efter den sovjetiske Andrei Sakharov. LÆS-MERE-


Den Europæiske Unions Domstol – Presse og Information
En ansøger om international beskyttelse, der har gjort sig skyldig i en alvorlig overtrædelse af de bestemmelser, der er fastlagt for det indkvarteringscenter, hvor den pågældende er indkvarteret, eller som har udvist grov voldelig adfærd, kan ikke pålægges en sanktion i form af inddragelse af materielle modtagelsesforhold, der vedrører indkvartering, kost eller tøj.
LÆS-MERE-

For yderlig læsning
Myndighederne sylter konventionsbrud og smider ting væk


2. juli 2019 valgte EU’s ledere Charles Michel til formand for Det Europæiske Råd.
Han tiltræder 1. december 2019. LÆS-MERE-om-Det-Europæiske-Råd-HER


Irland pålægges økonomiske sanktioner for den manglende opfyldelse af en
tidligere dom afsagt af EU-Domstolen, hvori det bl.a. blev fastslået, at der gjaldt en pligt
til at foretage en miljøvurdering af en vindmøllepark. LÆS-MERE-
Maren tænker at det nok ikke er så godt, hvis man har glemt at foretage en miljøvurdering, -inden man opsætter 35 meter høje, højspænningsmaster i Sydjylland -og på den tyske side af grænsen.


Last Updated on: december 13th, 2019 at 5:42 pm, by CEZ