Parlamentet kræver åbenhed om medicinske forsøgsresultater

MEP’er forlanger bedre regler for at opmuntre til flere og bedre kliniske forsøg af nye lægemidler og behandlinger i EU.

Europa-Parlamentets miljøudvalg har i dag stemt om et nyt lovgivningsforslag om kliniske forsøg med lægemidler hvor et flertal i Europa-Parlamentets miljøudvalg har støttet ønsket om meget bedre offentlig adgang til resultaterne fra de medicinske forsøg. Skriver SF i sin pressemeddelelse modtaget den 29-05-2013 kl. 17.49

–og forsætter
Gennem det seneste år har Margrete Auken forhandlet på vegne af den Grønne Gruppe, og resultatet af dagens afstemning er et opmuntrende skridt på vejen til at sikre fuld åbenhed om resultaterne fra medicinske forsøg.

– Det er ganske veldokumenteret at forsøgsresultater ofte fordrejes så positive resultater fremhæves og dårlige resultater nedtones eller fjernes.

I dag gør Parlamentet det tydeligt at vi ikke vil finde os i den slags fremover.

– Medicinalindustrien kæmper med næb og klør mod vores arbejde for åbenhed om forsøgsdata.

Jeg forstår ikke hvorfor – hvis de ikke har noget at skjule, kan de da kun være glade for at vi kan se resultaterne.

Læs i øvrigt Margretes svar til den danske lægemiddelindustriforenings lobbybrev //facebook.com/pages/Margrete-Auken/36730930417- online på webportalen Facebook

Eller som et screendump her

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her