Parlamentet modsætter sig RoundUp på EU’s marker

020920132150

Parlamentet modsætter sig RoundUp på EU’s marker
Onsdag stemmer Europa-Parlamentet om en resolution hvor de beder medlemsstaterne og Kommissionen om ikke at tillade giftstoffet RoundUp på EU’s marker igen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Efter at WHO har peget på at glyphosat, som er det aktive stof i RoundUp, muligvis er kræftfremkaldende, er det uforsvarligt uden videre at tillade brugen af stoffet i 15 år mere som både EU’s fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) og EU-Kommissionen anbefaler.

Beslutningen ligger lige nu hos medlemsstaterne, men her er forhandlingerne gået i stå da enkelte medlemsstater – heldigvis – har sat spørgsmålstegn ved om det nu også er en god ide bare at fortsætte som sædvanligt.

I Europa-Parlamentets miljøudvalg er der flertal for ikke at godkende stoffet igen.

Men da RoundUp er det mest anvendte sprøjtemiddel i verden, er det noget af en kamp at tage op – både imod kemikalielobbyen og landbrugslobbyen.

Forhåbentligt er der onsdag flertal i hele parlamentet for at stoppe brugen af RoundUp i EU, og det vil være et stærkt signal til medlemsstaterne, herunder Danmark, om lige at tænke sig om.

For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her