Parlamentet strammer reglerne for bijobberi

Efter en korruptionsskandale tidligere på året strammer Europa-Parlamentet nu reglerne for, hvor meget et medlem må modtage i gave.

Desuden skal medlemmerne i højere grad oplyse, hvad de har af øvrige lønnede hverv

Skriver SF i sin Pressemeddelelse -Og fortsætter
Den engelske avis Sunday Times afslørede i marts i år en række korruptionssager i Europa-Parlamentet, hvor medlemmer havde accepteret penge mod at fremsætte bestemte ændringsforslag til lovgivning.

Sagen vakte stor opsigt i hele Europa, og de pågældende medlemmer blev alle ekskluderet af deres politiske grupper.

Sagen sluttede dog ikke der.
Parlamentet besluttede sig nemlig for at nedsætte et udvalg, der skulle se på, hvordan lignende sager kunne undgås i fremtiden, og det arbejde har nu ført til, at Parlamentet i denne uge skal stemme om et nyt sæt etiske regler for europa-parlamentsmedlemmer.

De nye regler betyder blandt andet, at medlemmer i fremtiden skal oplyse, hvis de har lønnede erhverv på mere end 500 € om måneden, om de er medlem af bestyrelser, NGO´er, foreninger m.v. og om de har hverv der kan konflikte med deres parlamentariske arbejde.

Desuden må medlemmer ikke modtage gaver på over 150€. Samtidig opretter parlamentet et udvalg, der skal rådgive medlemmerne, og samtidig tage stilling til, om medlemmer har overtrådt reglerne.

Overtræder medlemmerne reglerne, kan de blive straffet økonomisk, blive suspenderet fra al aktivitet i parlamentet (bortset fra afstemninger) og få frataget politiske poster i Parlamentet.

Det nye regelsæt er et skridt på vejen hen imod mere åbenhed og som sådan en god ide.

Vi mangler dog stadig en bedre og mere fintmasket registrering af lobbyister, der arbejder i EU-systemet.

Hvem lobbyer i Bruxelles, hvem er det parlamentarikerne bliver påvirket af, hvilke interesser bliver tilgodeset, når EU laver lovgivning.

Det er stadig uigennemskueligt for vælgerne, og derfor er det nye etiske regelsæt ikke tilstrækkeligt.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her