Parlamentet vedtog svag resolution om Palæstina

020920132150

Parlamentet vedtog svag resolution om Palæstina
Sidste torsdag vedtog parlamentet en skandaløst svag resolution om bombardementet af Gaza. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Socialdemokraterne, Venstre, Radikale stemte for!

Bombardementet af Gaza fortsætter på 3. uge og mere end 500 palæstinensere er nu blevet dræbt af israelske tanks, kampfly og krigsskibe.

Mere end 80 pct. af de dræbte er civile, heriblandt over 120 børn mens mere end 2800 er sårede.

På trods af de store menneskelige tab fortsætter kampene, og en våbenhvile synes ude af rækkevidde.

I resolutionen er ingen tal på dræbte civile nævnt (der er jo ingen civile israelere dræbt) – det anså flertallet for irrelevant.

Resolutionen omtalte krigen som værende mellem to jævnbyrdige partnere hvorfor stort set alt gik galt i den.

Det var et skammeligt svar på et forfærdende bombardement fra verdens fjerdestærkeste militærmagt mod et indespærret (belejret) og udpint folk i et af verdens tættest befolkede områder – 1,8 mio. på en landstrimmel lidt større end Langeland.

I resolutionen er ingen fordømmelse af denne grove krigsforbrydelse, den opfordrer blot alle parter til at indstille fjendtlighederne.

Det nyvalgte parlament er tilsyneladende meget mere følgagtigt over for Israel end det afgåede.

Den liberale gruppe er nærmest drænet for medlemmer der har forståelse for palæstinensernes situation – vi savner især de britiske liberale.

Selv Morten Helveg stemte helt med højrefløjen.
De danske socialdemokrater stemte i det mindste for de Grønnes ændringsforslag som dog alle blev nedstemt – hvorefter de stemte for den ynkelige resolution – hvad er der sket med deres gruppe?

Der var dog en antydning af afstandtagen fra også Israels bombardementer hvorfor Dansk Folkeparti i lighed med GUE og det store flertal af de Grønne (undtagen tyskerne ak) stemte imod – men af de modsatte grunde.

Resolutionen blev vedtaget med 459 stemmer for, 113 imod, 60 undlod.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her