Politik på kanten – udlændinge

Politik på kanten – udlændinge
Et nyt lovforslag fra integrationsministeriet lægger op til, at udlændinge skal kunne fængsles i op til 18 måneder uden dom. Skriver Bjørk Toke / Rask på Netmagasinet P77.dk 

-Og forsætter
Der er to politikområder, der kan får folketinget helt ud på kanten i forhold til Grundlovens beskyttelses bestemmelser af det enkelte menneske.

Det er politikområderne udlændinge og terror.
I forhold til udlændinge er det ret smart, at Grundloven kun gælder for borgere i Danmark.

Folketinget er ved at vedtage en lov, der gør det muligt at fængsle mennesker i 18 måneder uden dom og retshandling, 05.12.2010, Politiken, sek. 1, side 5.

Det er en temmelig hård straf.
Og hvilken forbrydelse skal du så have begået?

Du skal være borger i et land uden for EU.
Du skal få afslag på opholdstilladelse og så ikke rejse inden de 7 dages frist du får.

Så klapper fælden, Du kan fængsles i 18 måneder uden ret og dom.
I integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs fremsættelse af lovforslaget, ifølge Netmediet P77.dk

Reference
Netavisen //p77.dk – //p77.dk/demokrati/menneskerettigheder/politik-pa-kanten-udlaendinge