Politisk slagsmål om den rette krisemedicin

040220131837

EU-Kommissionen og den europæiske højrefløj mener stadig, at den eneste vej ud af krisen går gennem fortsatte nedskæringer. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Kommissionen fremlagde i november den årlige vækstrapport, der gennemgår de økonomiske udfordringer og prioriteter for EU-landenes økonomiske politik.

Vækstrapporten er første del af det såkaldte Europæiske Semester, hvor EU-landene koordinerer og overvåger hinandens finanspolitikker.

Kommissionen er fortsat bekymret for den økonomiske udvikling med lav vækst og stor gæld i medlemslandene.

Derfor foreslår Kommissionen bl.a. at EU-landene skal investere i uddannelse, forskning, innovation og energiforsyning samt indføre en ungdomsgaranti, der sikrer uddannelse, praktik eller arbejde til Europas unge.

Samtidig indskærper Kommissionen endnu engang, at EU-landene skal forsætte nedskæringerne ved at skære i bl.a. understøttelsen, adgangen til førtidspension, socialsikring, tilbagetrækning og at presse lønningerne ned ved at give virksomheder lov til at udtræde af de kollektive overenskomster.

Det er positivt, at EU-Kommissionen peger på nødvendigheden af investeringer på de nævnte områder.

Men når man samtidig fastholder den overordnede dagsorden med besparelser, er der ganske enkelt ikke en logisk sammenhæng mellem mål og midler.

Det ses allermest alvorligt i lande som Portugal og Spanien, hvor recessionen har fat og investeringerne er vanskelige at finansiere.

Kommissionen burde i stedet undersøge potentialet i en koordineret vækstpolitik i de EU-lande, der har mulighed for det uden at overtræde Vækst- og Stabilitetspagtens regler.

Beregninger viser, at der i løbet af få år kan genereres 2 mio. nye arbejdspladser i EU:

Se //ilo.org

Selv Den Internationale Valutafond, IMF, har indrømmet, at de negative økonomiske konsekvenser af nedskæringspolitikken har været langt værre, end hvad både IMF og EU-Kommissionen havde troet:

Men Kommissionen og den samlede europæiske højrefløj tror fortsat på at nedskæringerne nok skal komme til at virke.

040220131806

I Europa-Parlamentet er Emilie på vegne af De Grønne i Parlamentet i gang med forhandlingerne med de øvrige grupper om en resolution om vækstundersøgelsen.

Det har hidtil været nærmest umuligt at opnå et kompromis om en fælles tekst på tværs af de fire største politiske grupper, fordi de borgerlige insisterer på at bakke op om Kommissionens politiske linje.

Økonomi-udvalget stemmer i aften – for anden gang – om resolution, hvorefter den torsdag skal stemmes om på plenaren.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt