R: Demokrati og ytringsfrihed frem for alt

Margrethes nyhedsbrev
(Modtaget pr e-mail den 25-02-2014 kl. 10:48)

Demokrati og ytringsfrihed frem for alt
Margrethe Vestager 25-feb-2014
At lytte, vurdere, tage stilling – grundlæggende elementer i vores demokrati. Sikret i frihedsrettigheder – frihed til at ytre sig, frihed til at lave foreninger, frihed fra politisk registrering.

En væsentlig forudsætning for at tage stilling er i sagens natur at vide, hvad der foregår – at du kan se igennem politikken, hverdagen, virkeligheden.

Det er der tillid i.
Hvordan skulle vi ellers kunne låne vores stemme ud til en politiker, der repræsenterer os indtil næste valg?

Derfor er det er det godt, at de penge, vi som politikere og partier modtager, har en synlig afsender.

Så kan du som vælger selv tage stilling – vurdere om du mener, at det påvirker på en god eller mindre god måde.

Derfor er det også vigtigt, at vi kan lægge tung vægt på åbenhed på alle niveauer – både internationale, nationalt, regionalt og kommunalt.

Mere åbenhed om, hvem der giver penge til hvem, giver vælgere et styrket grundlag for at tage stilling.

Og så skal vi finde en måde at sikre åbenhed på, der ikke drukner i bureaukratiske krav og manøvrer – det er jo dog de færreste tillidsfolk eller kampagneansvarlige, der brænder for at føre regnskaber….

Derfor har vi i regeringen besluttet, at et ekspertudvalg skal kigge på de danske regler for partistøtte.

På hvordan reglerne fungerer i dag og også sammenligne med regler i andre lande.
Ekspertudvalget skal være med til at pege på, hvordan vi kan skabe åbenhed i den private økonomiske støtte, som de danske partier får.

To ting er for mig at se afgørende i denne sammenhæng: For det første skal vi sikre, at de ændringer vi kommer til at foretage, vil være med til at fremme demokratiet, og for det andet skal vi værne om ytringsfriheden.

Det er vigtigt, at vi ikke gør partiernes regnskaber til åbne medlemslister – du har ret til at være medlem af et politisk parti uden at alle skal vide det, eller at bidrage med mindre summer eller ressourcer.

I dag går grænsen for anonymitet, når en person eller virksomhed giver mere end 20.000 kr. til et politisk parti.

Jeg mener godt, at den grænse kan blive lavere, men hvis vi sætter beløbet alt for lavt, risikerer vi, at partiregnskaberne bliver til lister over, hvilke medlemmer partierne har.

Det er ikke rimeligt, for vi skal kunne have lov til at have vores politiske tilhørsforhold i fred.

Derudover formoder jeg, at de mennesker, der vælger at engagere sig i politiske foreninger og udføre (frivilligt) arbejde i den sammenhæng, gør det på grund af deres holdninger og hverken for at lave bogholderi eller føre regnskaber.

Det vil blive en langt mere kompliceret størrelse, hvis alle skal registreres, så der må kunne sættes en bagatelgrænse.

Der har været tale om, hvorvidt ekspertudvalget også skulle foretage vurderinger af, hvordan reklamekampagner med holdningsmæssige budskaber bliver finansieret.

Budskaber, der ikke er aftalt med et politisk parti. OG som du i sagens natur har din fulde frihed til at ytre.

Derfor synes jeg ikke, at det giver mening, at sige, at et parti eller “dem, som drager nytte” skal betale en afgift svarende til værdien af den holdningsprægede annonce.

Ud over det praktiske i at vurdere, hvad der egentlig er en kampagne, er det fx også et problem at vurdere, hvilket politisk parti/hvem, der har gavn af denne kampagne.

Jeg kan sagtens forestille mig en situation, hvor en gruppe uden politisk tilhørsforhold, fx Bedsteforældre for Asyl, indrykker annoncer med budskaber, der bliver en del af den politiske debat.

Det vil være svært at vurdere, hvilket politisk parti, der får mest gavn af annoncerne, og hvordan skal man derudover fordele afgiften af omtalen blandt partierne?

Skal det være efter partistørrelse? Eller?
Jeg tror, at vi kan få langt større åbenhed end i dag. Radikale Venstre er i en række sammenhænge gået foran.

Vi har løbende stillet forslag og arbejdet i Folketinget for at sikre de øvrige partiers opbakning til mere åbenhed om økonomiske bidrag.

Blandt andet har vi valgt at udspecificere ikke bare bidragsydere men også beløbsstørrelse i vores partiregnskab.

Og i vores hovedbestyrelse stilles der krav om, at også kommuneforeninger og kampagneorganisationer skal indberette lokale donationer over 20.000 kr., så vi i vores årsregnskab kan vise alle donationer, inkl navn og beløb på tværs af organisationen.

Det behøver ikke være på bekostning af friheden til at ytre sig uden indirekte afgifter eller med politisk registrering til følge.

Debatten er begyndt, ekspertudvalget begynder snart at arbejde, holdninger kan forme sig, når vi lytter til hinanden.

Målet må vi kunne være fælles om: åbenhed om penge styrker demokratiet.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
Radikale.dk
Radikale.net
//facebook.com/margrethevestager”>Facebook
//youtube.com/radikale”>YouTube
//flickr.com/photos/deradikale/”>Flickr
//twitter.com/vestager/”>Twitter