R: Gennemsigtighed om partistøtte

RADIKALE VENSTRE Pressemeddelelse
R: Gennemsigtighed om partistøtte
Pressetjenesten | 12-maj-2011 08:00

For at sikre, at det danske demokrati er gennemsigtigt og ukorrupt, foreslår Radikale Venstre med udgangspunkt i Europa Rådets anbefaling nr. 20034 vedr. økonomisk støtte til partierne, at Folketinget vedtager regler, der implementerer anbefalingerne.

Skriver de Radikale i en Pressemeddelelse
-Og de Radikale fortsætter
Radikale Venstre finder det vigtigt, at Europarådets anbefalinger om direkte og indirekte støtte fra f.eks. fagforeninger og erhvervsstøtteforeninger til enkeltkandidater og partier efterleves.

Radikale Venstre foreslår, at der nedsættes et ekspertudvalg, der fastlægger de nærmere rammer for, hvordan man skaber gennemsigtighed.

Dette udvalg skal tage stilling til den nærmere definition af, hvad en donation er, hvilken instans der skal føre tilsyn med den støtte partierne modtager og, hvilke sanktionsmuligheder der skal kunne iværksættes af denne instans.

Yderligere skal dette ekspertudvalg tage stilling til, hvordan prisfastsættelsen af ikke finansiel støtte til partierne kan standardiseres.

Radikale Venstre vil uafhængigt af ovennævnte iværksætte følgende:
– At Radikale Venstres regnskab for 2011 og frem vil indeholde en gruppering af økonomisk støtte i:
1. Samlet støttebidrag op til og med 20.000 kr. fra medlemmer og andre. Disse bidrag forbliver anonyme.
2. Støttebidrag over 20.000 kr., hvor hver enkelt bidragyder og beløbets størrelse vil være angivet i regnskabet, såfremt støttebidraget er givet efter denne vedtagelse den 9. maj 2011.
3. Støtte via valgforbund.

Radikale Venstre vil derudover udarbejde en vejledning til alle radikale kandidater, som er opstillet til offentlige hverv, vedr. gennemsigtighed.

Mere info: Landsformand Klaus Frandsen
Flere nyheder på tagansvar.radikale.dk/vi-lytter