R: Margrethe Vestagers nyhedsbrev

Radikale – nyhedsbrev
(Modtaget pr. E-mail den 28-04-2014)
Kursen er lagt: Flere job og bedre velfærd
Af Margrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister

Vi tror. På Europa.Regeringen ønsker og tror på holdbar vækst og velfærd.
Vi laver ikke reformer for reformernes skyld, men fordi de kan bringe os et sted hen, hvor der er bedre at være. For os som mennesker og for Danmark.

Nogle tror ikke, det er muligt, når vi siger, at vi både arbejder for at skabe flere job i den private sektor og samtidig bedre velfærd.

Men vi er overbeviste om, at det ene ikke kan ske uden det andet. Og vi er godt på vej.

En velfungerende offentlig sektor med gode pasningsmuligheder, folkeskoler og uddannelser til vores børn og unge. Et sundhedsvæsen der sørger for, at vi får den rigtige behandling, når vi har brug for det. Det er nødvendigt for en balanceret samfundsudvikling.

Men det kan kun finansieres, hvis de private virksomheder og private job sikrer et stærkt fundament.

Skal vores vision blive til virkelighed, kræver det, at vi holder fast i den kurs, regeringen har lagt, og fortsætter med at prioritere i den økonomiske politik.

Vi har stadig 00’erne i frisk erindring, og lektien taler sit eget tydelige sprog.
Væksten dengang blev skabt af overdreven kreditgivning, spekulation i stigende boligpriser og offentlige budgetter, der ikke blev overholdt.

Genopretningen af dansk økonomi tager derfor lang tid, og tidligere tiders handlinger sætter stadig sine spor.

Vi arbejder for, at flere danskere får job.
Når flere kommer i arbejde, betyder det bedre økonomi. Både for den enkelte og samfundet. Men at have et job er meget mere end bare god økonomi.

Et job er velfærd. Det er tilfredsstillelsen ved at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, det er fællesskabet med arbejdskollegaer, og det er betydningen af at kunne forsørge sig selv og sin familie.

Derfor er den bedste nyhed længe, at beskæftigelsen nu stiger igen. Det viser, at regeringens politik virker – samtidig med at der også igen er fremgang i udlandet. For dansk økonomi er på godt og ondt forbundet med Europa og resten af verden.

Men selv om både termometeret og økonomien i Danmark viser forårstegn, er der stadig risiko for nattefrost. Derfor vil regeringen i løbet af foråret fremlægge en række initiativer, der blandt andet skal gøre danske virksomheder endnu bedre klar til at hægte sig på et opsving, når de internationale konjunkturer for alvor vender.

Vi tyvstartede lige inden påske, hvor vi præsenterede vores forslag til styrket international rekruttering. Målet er, at flere højtkvalificerede udlændinge kommer til Danmark og arbejder. Det skaber nemlig vækst og job i Danmark.

Virksomheder har i dag brug for at kunne ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet med kort varsel. Der kan for eksempel være, når en forsker med unik viden inden for sit område er afgørende for, at et udviklingsarbejde kan komme i mål, eller når en virksomhed har brug for udenlandske teknikere for at få en ny produktionslinje op at køre.

I dag er det danske offentlige service-gen ikke tilstrækkeligt veludviklet, når det handler om international rekruttering. Det kan betyde, at virksomheder mister ordrer eller kommer bagud med deres produktion. At danske job og vækstmuligheder går tabt. Virksomhederne skal nemmere og hurtigere kunne ansætte de internationale specialister og forskere, de har brug for.

Vi skal også være bedre til at tage imod højt kvalificerede udlændinge.

Udenlandske medarbejdere og deres familier, som er nye i Danmark, skal have bedre mulighed for at få en god hverdag i Danmark. Samtidig skal vi være bedre til at fastholde internationale studerende, der uddanner sig i Danmark. De kender allerede det danske samfund og har taget en uddannelse her. Det ville gavne samfundet, hvis flere af dem brugte deres kompetencer og viden på det danske arbejdsmarked.

Regeringen kommer snart med et udspil om en reform af beskæftigelsesindsatsen.

Målet er, at vejen fra ledighed til arbejdsmarkedet bliver så kort som muligt. I dag er der for mange omveje og vildveje i beskæftigelsessystemet. Der er for meget bureaukrati og central styring af den lokale beskæftigelsesindsats. Derfor vil midlet også være større frihed lokalt i kommunerne til at finde ud af, hvad der virker for den enkelte ledige.

Vi er også ved at lægge sidste hånd på en række vækstinitiativer, der skal forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og styrke grundlaget for gode og vellønnede danske job. Vækstinitiativerne bliver første skridt i opfølgningen på Produktivitetskommissionens anbefalinger.

Samtidig følger vækstinitiativerne op på Vækstplan DK fra sidste forår. Her gennemførte vi samlet initiativer for 90 mia. kr. frem mod 2020. Det er mange penge og initiativer, der gør det mere attraktivt at drive virksomhed og investere i Danmark.

Jeg kan ikke stille en dansk sommer med høj sol og 30 grader i udsigt. Der vil givetvis komme regnvejrsdage – også i dansk økonomi. Men i regeringen holder vi fast i reformkursen: Flere job og bedre velfærd. For os er det ikke en modsætning. Det er en forudsætning for at kunne skabe det Danmark, vi tror på.

Margrethe Vestagers nyhedsbrev
//radikale.dk