R: Retsforbehold ødelægger indsats mod menneskehandel

Et nyt EU-direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel er netop ved at blive forhandlet i Europa-Parlamentet.

Direktivet bliver dog ramt af det danske retsforbehold, som udelukker Danmark fra at deltage i EU’s samarbejde omkring menneskehandel.

Skriver de radikale i deres pressemeddelse
-Og fortsætter.
Radikale Venstre ønsker, at Danmark hurtigst muligt kommer af med sit forældede retsforbehold, som fremover vil få fatale konsekvenser for handlede kvinder og børn i Danmark.

Retsforbeholdet har allerede påvirket Danmarks indsats over for menneskehandel i forbindelse med ofrenes mulighed for ophold.

Her giver andre EU-lande ofre for menneskehandel en tidsbegrænset opholdstilladelse på minimum 6 måneder, hvorimod Danmark tilbyder ofre for menneskehandel sølle 100 dage, før de bliver sendt tilbage til deres hjemland, hvor de med al sandsynlighed ryger direkte i armene på deres bagmænd”, siger Lone Dybkjær, der er Radikale Venstres retsordfører.

Radikale Venstre har længe argumenteret for, at EU gør langt mere for at bekæmpe menneskehandel og hjælpe ofrene, end Danmark gør alene.

“Vi ser med begejstring på EU’s nye direktiv, der blandt andet lægger op til, at det kan blive forbudt at købe sex af en handlet kvinde i EU, hvilket længe har været Radikal politik.

Alle disse nye ændringer kommer dog ikke Danmark til gode, førend vi kommer af med retsforbeholdet. Lars Barfoed har tidligere forklaret, at han ønsker retsforbeholdet afskaffet.

Indtil videre har han hældt vand ud af ørene, for der er ikke sket noget.

Tværtimod har tendensen været at fængsle kvinderne, og hurtigst muligt hjemsende dem.

Vi vil ændre denne udvikling og være med i kampen mod moderne tiders slavehandel,” siger Lone Dybkjær, -ifølge pressemeddelsen fra De Radikale.

Du kan læse flere af deres nyheder på, //radikale.dk