R-S-SF: Flere penge til uddannelse

R, S og SF vil have mere kvalitet og flere ind på uddannelserne.
Derfor foreslår de tre partier, at taxametrene og basismidler til universiteterne hæves i forbindelse med forhandlingerne om globaliseringspuljen.

“Det er glædeligt, at et stort antal unge søgte ind på en videregående uddannelse i 2010.

Men det er katastrofalt, at mange blev afvist blandt andet på grund af manglende midler til uddannelse på universiteterne.

Derfor skal vi hæve taxametrene og sikre en ordentlig basisbevilling,” siger Socialdemokraternes forskningsordfører Kirsten Brosbøl.

Til gengæld skal universiteterne levere et øget optag på uddannelserne de kommende år.

Vi har valgt at satse på uddannelse.
Vi tror på, at det er den rigtige vej ud af krisen.
Derfor vil vi forhøje taxametrene på universitetsuddannelserne.

Pengene indfases gradvist, så vi i 2013 kan hæve STÅ med 3.666 kr.
Desuden vil vi løfte ph.d. produktionen på landets professionshøjskoler for at sikre mere forskningsbaseret viden i udviklingen af professionsuddannelserne,” siger Radikale Venstres uddannelsesordfører Marianne Jelved.

R, S og SF præsenter er i dag deres forslag til udmøntning af midler til forskning i forbindelse med globaliseringsforhandlingerne. Skriver De Radikale i en pressemeddelelse.

Læs mere fra De Radikale HER