R: Velfærd til Danmarks yderområder

Hele Danmark skal med, når der skal skabes velfærd gennem reformer og økonomisk vækst.

Radikale Venstre fremlægger et nyt forslag for vækst i Danmarks yderområder,
hvor blandt andet sundhedshuse og den vestdanske iværksætterfond tilgodeses.

Skriver Det Radikale Venstre i deres pressemeddelelse -og fortsætter
Der skal også foranstaltes et innovationsprogram, som skal bruge regionernes kompetencer indenfor fødevareområdet.

“Vi vil iværksætte et innovationsprogram, der skal udnytte regionernes kompetencer indenfor fødevareområdet til at skabe nye produkter og services. Eksportpotentialet for produkter og services på dette marked er enormt, og Danmark har afgørende styrker på området. Innovationsprogrammet kunne ligeledes fokusere på biobrændsel og andre nye energiformer,” siger Morten Østergaard, næstformand for Radikale Venstre Folketingsgruppe.

“Der blev i 2007 bevilget 300 mio. kr. til den Vestdanske iværksætterfond.
De penge samler nu støv i Erhvervsministeriet, fordi man venter på privat medfinansiering. Radikale Venstre kræver, at fonden etableres nu, mens den private medfinansiering sikres projektet for projekt,” siger Morten Østergaard.

Det store udspil beskriver desuden trafikinvesteringer og bredbåndsløsninger til yderområderne. Radikale Venstre vil også beholde sundhedshusene tæt på borgerne.

“Radikale Venstre vil efter aftale med regionerne afsætte 500 mio. kr. til at støtte regionernes forsøg med sundhedshuse. Vi vil give regionerne bedre mulighed for at placere sundhedshusene, hvor der er behov og arbejde, så borgerne i yderområderne sikres hurtigere behandling,” siger Bente Dahl, der er Radikale Venstre landdistriktsordfører.
fra de Radikale, //radikale.dk/