Rachel Adelberg Johansen: Hvad bliver mon det næste, som en overnational myndighed som FN vil blande sig i?

Afskaf racismeparagraffen!

Det er en overtrædelse af FN’s konvention om racediskrimination, at dansk politi afviste at føre racismesager mod to af Dansk Folkepartis toppolitikere, Søren Espersen og Pia Kjærsgaard, da de udtalte sig negativt om somaliere og omskæring. Det fastslår den FN-komite, som overvåger konventionen, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Nu har vi over tid læst mange tåbelige konklutioner, begået af folk med tilknytning til Trykkefrihedsselskabet og Dansk Folkeparti.

Derfor var jeg rimelig sikker på at jeg kunne finde noget nonsens,
ved at kikke på Rachel Adelberg Johansens væg på FaceBook.

Og naturligvis skuffer konen mig ikke.
Denne interlektuelle begavelse er åbenbart ikke istand til at forstå at FN’s konvention om racediskrimination er en international aftale, som Danmark har indgået, på lige fod med så mange andre.

Herunder kan fx. nævnes Danmarks olierettigheder i Nordsøen,
Nato-samarbejdet og samarbejdet med verdensbanken m.v.

Og hvad har det så med Straffelovens § 266 b, også kaldet racismeparagraffen eller diskriminationsparagraffen, som indgår i Straffelovens kapitel 27 om Freds- og ærekrænkelser, at gøre?

Ikke en skid.
Det handler derimod om almene bogerrettigheder, også kaldet for menneskerettigheder.

Reference
//politiken.dk/indland/politik/art4974090/FN-vil-have-DF-top-retsforfulgt