Radikale: Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle
(pressemeddelelse modtaget pr. E-mail den 22-08-2014 09.52 )
Sundhed er for alle, men i dag oplever vi ikke lighed i sundhed.

Det er ikke i orden.
Selvom vi formelt set har lige adgang til vores sundhedsvæsen, kan vi se, at der er stor ulighed i sundhed.

Det vil vi gøre op med i regeringen.
For vi mener hverken, at postnummer eller uddannelse skal afgøre, hvor længe og hvor godt vi som mennesker lever.

Derfor har vi udarbejdet et forslag om tidligere diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle. Det skal hjælpe med til at rette op på skævhederne.

I dag er det sådan, at danskere med korte uddannelser og lav indkomst har færre gode leveår.

Den fattigste fjerdedel af danske mænd lever eksempelvis i gennemsnit knap 10 år kortere end den rigeste fjerdedel.

De rammes også oftere af kroniske sygdomme end resten af befolkningen.
Derfor har vores nye sundhedsudspil fokus på, at der bliver lige muligheder for alle danskere. Også når det gælder sundhed. Og mennesker der er særligt udsatte, skal vi gøre en ekstra indsats for at hjælpe.

Der er omkring en million mennesker i Danmark, der i dag døjer med en kronisk sygdom.
Det er sygdomme som diabetes, gigt, lungesygdommen KOL, hjerte-kar-sygdomme, psoriasis og astma.

Det er sygdomme, som i høj grad præger de ramte mennesker og deres familier.
Det er rigtig mange mennesker, der lever med sygdom, som er meget indgribende i deres liv.

Mennesker med kroniske sygdomme skal have mulighed for et liv, hvor det at være syg griber så lidt ind i deres hverdag som muligt.

De skal i hurtig og relevant behandling.
Vi vil give et løft til behandlingen af mennesker med kroniske sygdomme.

Vores mål er, at mennesker hurtigere bliver undersøgt og får den rigtige behandling – og helst i deres hjem eller tæt på, og undgår akutte indlæggelser.

Vi skal være med til at sikre, at de mennesker, der er i behandling for deres sygdom, både får en bedre kontakt med vores sundhedsvæsen og får den nødvendige støtte.

Derfor afsætter vi 1,5 milliarder kroner frem mod 2018, så kroniske sygdomme kan opdages hurtigere.

Mennesker, der er ramt af en kronisk sygdom, får dermed en klar plan og et bedre tilbud om behandling og træning.

Og de svageste patienter kan få ekstra hjælp i form af særligt uddannede sygeplejersker, der kan give aktiv patientstøtte.

Men det er ikke kun kronikerne, der er i fokus i sundhedsudspillet.

Også kræft skal opdages tidligere, og kræftsyge skal hurtigere i behandling.
På den måde kan flere overleve en modbydelig sygdom, som de fleste af os har haft inde på livet.

Desuden skal der gøres op med de store forskelle, der i dag er i både ventetid og behandlingskvalitet mellem de enkelte sygehuse og regioner.

Hvor to ud af fire i dag overlever kræft fem år efter, sygdommen er konstateret, er det vores mål, at tre ud af fire fremover overlever sygdommen.

For at give os alle en bedre behandling og bedre service vil vi styrke den praktiserende læge og højne kvaliteten på tværs af landet.

Den praktiserende læge skal fremover være tilgængelig, så det passer ind i en travl hverdag.

Og patienter og pårørende skal opleve, at de bliver bedre inddraget i de behandlingsforløb, så den enkelte kan være med til at beslutte, hvilken behandling der er den rigtige.

Regeringens sundhedsudspil viser, at vi kan udvikle vores velfærdssamfund, når der er plads til offentlig vækst.

Plads til at skabe lige adgang for alle i et velfungerende sundhedssystem.

Med den rette prioritering, kan vi både tage ansvar for vores økonomi og give mulighed for at tilføre 5 milliarder kroner til at styrke det danske sundhedsvæsen i årene frem mod 2018.

På den måde bygger vi videre på forårets aftaler på psykiatriområdet.
Og med det perspektiv bliver sundhedsplanen til andet og mere end ord og tal i en plan.

Det bliver til indsatser på en række områder, der forbedrer og forlænger livet for en masse mennesker.

Og det er netop, hvad vi skal og vil: Hjælpe flere mennesker til at kunne leve et bedre liv. Vi tror på fremtiden.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
Margrethe Vestagers nyhedsbrev
//radikale.dk