Radikale: Sammen om flere job og bedre velfærd

Sammen om flere job og bedre velfærd
(pressemeddelelse modtaget pr. E-mail den 18-08-2014.)

Kære Radikale
Velkommen retur efter en dejlig sommer. Det har været skønt – varmt og meget stille i dansk politik.

Det står så til gengæld i skærende kontrast til verden omkring os.
Verdens brændpunkter er blevet meget hedere med brutale konsekvenser for mange tusinde mennesker.

Det er ikke alene stærkt bekymrende, men kræver også handling.
Vi opfordrer til, at Israel løfter blokaden af Gaza-striben, og at der sker en demilitarisering.

Rusland skal neddrosle konflikten med Ukraine. Og Danmark skal hjælpe i Irak, f.eks. med transport af humanitær bistand m.v.

Også vi Radikale har holdt sommergruppemøde og præsenteret flere af de initiativer, vi vil tage fat på. Bl.a. en grundig gennemgang af den danske terrorlovgivning.

Netop optrapningen af konflikter i verden omkring os vidner om, at frihed og demokratiske rettigheder ikke er en given ting.

Dem skal vi også fortsat sikre herhjemme.
Vores personlige frihed og demokratiske værdier må ikke bliver trådt under fode.

Men vi skal også omstille vores terrorberedskab, så det matcher den tid, vi lever i.
Derfor skal en kommission lave en samlet gennemgang af terrorlovgivningens konsekvenser for retssikkerheden.

Det skal give os grundlag for at sikre, at balancen er på plads: At vi både forsvarer vores rettigheder og vores samfund mod terror.

Det er en radikal grundholdning, at alle skal have muligheder, at vi har forventninger til hinanden – og at alle bliver mødt med ensartede krav. Fordi der er brug for os alle sammen.

Det er med til at bære både reformen af folkeskolen, kontanthjælpsreformen, førtidspension og SU-reformen.

De reformer hjælper også børn, unge og voksne med minoritetsbaggrund. Og det er brug for dét: Der er flere unge med ikke vestlig baggrund end andre unge, der lærer for lidt i skolen, ikke får en ungdomsuddannelse eller får dom for at overtræde lovgivningen.

Når vi kigger på integrationsindsatsen kan vi imidlertid se, at der er store forskelle på tværs af Danmark.

Derfor vil vi stille krav til kommunerne om, at de skal lære af hinanden og bruge den indsats, vi kan se virker.

Vi vil satse på et bindende partnerskab og stille klarere krav til kommunerne om en langt bedre integrationsindsats i Danmark.

For forventninger om og krav til, at vi arbejder længere i vores liv, studerer mere intenst – bidrager til vores samfund – gælder alle. Også flygtninge og indvandrere.

Der må til gengæld aldrig herske tvivl om, at det Radikale Venstre er partiet for de mennesker, som tror på, at man som borger skal kunne gifte sig med den, man vil.

Man skal kunne bo i sit fædreland, hvis man har et sted at bo og kan forsørge hinanden.
Den ligning kan der hverken lægges til eller trækkes fra. Det er en radikal grundholdning, der afspejler vores liberale menneskesyn.

Tidligere på ugen meldte regeringen sig klar med en millionbevilling til forskning på psykiatriområdet.

Det er en opfølgning på regeringens psykiatriplan. Og det er en klar prioritering af et område, der ikke tidligere har været prioriteret.

Vi skal række hånden ud og hjælpe dem, der har allermest brug for det.
Og når vi senere på året lancerer regeringens sundhedsudspil, vil vi også gøre noget ved det faktum, at der ikke er reel lighed i sundhed.

Danskere med kort uddannelse og lave indkomster har færre gode leveår og rammes oftere af kroniske sygdomme.

Det skal vi gøre op med. Der skal være reel lighed for alle.
Derfor er en styrket social mobilitet også øverst på den radikale ønskeliste.

Det går igen på uddannelsesområdet.
Flere unge med studentereksamen søger ind på en videregående uddannelse.

Det er bestemt en positiv udvikling, men der er fortsat stor social skævhed på de videregående uddannelser.

Børn af akademikere har ni gange større chance for at gennemføre en videregående uddannelse end børn af ufaglærte.

Derfor er universiteterne blevet bedt om at være med til at bryde denne tendens.
Men det starter allerede i gymnasierne, og derfor skal vi bl.a. se på, hvordan undervisningen i gymnasiet kan indrettes, så den giver mulighed for at tage udgangspunkt i elevernes forskellighed.

Vi tager ansvar for at finde løsninger, vi skaber velfærd og udvikler vores samfund sammen: Flere job og bedre velfærd.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
Margrethe Vestagers pressemeddelelse

For yderlig læsning
//radikale.dk