Regeringen afviser fortsat at indføre barselsordning for selvstændige

Regeringen afviser fortsat at indføre barselsordning for selvstændige

RADIKALE VENSTRE
Pressemeddelelse
Regeringen afviser fortsat at indføre barselsordning for selvstændige
Pressetjenesten 30-maj-2011 09.30 -Modtaget pr E-Mail

Regeringen nægter fortsat at forpligte sig på en barselsordning for selvstændige og nu kræver oppositionen et klart svar fra Beskæftigelsesministeren.

For at gøre Danmark til en førende iværksætternation skal vi skabe rammerne
for at bringe alle talenter i spil, mener en samlet opposition.

En samlet opposition bestående af Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten forlanger at Folketinget nu lever op til løfterne fra barselsforliget fra 2006 om at forbedre forholdene for selvstændige, der vil gå på barsel.

Muligheden for at realisere dette kom i forbindelse med en længe ventet revision af barselsudligningsloven.

Her gjorde oppositionen fra start af gældende, at man ønskede en barselsordning for selvstændige.

Oppositionen betragter en barselsudligningsordning for selvstændige på barsel,
som en af nøgleforudsætningerne for at gøre Danmark til en førende iværksætternation,
hvor vi skaber rammerne for at bringe alle talenter i spil.

Samtidig ønsker vi at rette op på de vanskelige forhold,
der gør sig gældende særligt for kvindelige erhvervsdrivende.

Barselsudligningen lægger et beløb oveni det de almindelige barselsdagpenge og dermed formindsker den selvstændige erhvervsdrivendes indtægtstab under barselsorlov.

I stede t for konstruktiv dialog har beskæftigelsesministeren holdt forligskredsen hen og har nu meddelt, at regeringen endegyldigt afviser en obligatorisk ordning for selvstændige og ikke kan anvise hvordan en frivillig model kan skrues sammen.

En udmelding som har høstet hård kritik af bl.a. Håndværksrådet.
I næste uge skal Folketinget tage stilling til, om den lovpligtige revision af barselsudligningen endnu en gang skal udsættes.

Og i et brev til Beskæftigelsesministeren gør oppositionen nu klart, at hvis ministeren skal have tilslutning til det lovforslag, der udskyder revisionen, så skal der ligge en forpligtende tidsplan for etablering af en barselsudligningsordning for selvstændige.

S, SF, R og Ø finder det helt urimeligt og dybt uambitiøst, at regeringen efter 5 år ikke er i stand til at præsentere en model for barselsudligning og stiller sig uforstående over for ministerens manglende vilje til at rette op på forholdene.

Derfor er vores konklusion, at hvis regeringen ikke vil forpligte sig på en tidsplan, der skal føre frem til en løsning, så skyldes det en grundlæggende modstand mod en barselsordning for selvstændige.

Beskæftigelsesministerens forslag om udskydelse af revision af barselsudligningsordningen 2.

Behandles mandag d. 30.5 og 3. Behandles onsdag d.1.6. I brevet til ministeren gør S, SF, RV og Ø det klart, at en forpligtende tidsplan for etablering af en barselsudligningsordning skal være forhandlet på plads inden 3. Behandlingen.

Yderligere kommentarer
Morten Østergaard (R) rvmors@ft.dk
Julie Rademacher (S)
Eigil Andersen (SF)
Line Barfod (Ø)

For yderlig læsning
Hjemmesiden //tagansvar.radikale.dk /vi-lytter-radikale.dk