Rekordhøj arbejdsløshed – vi skal investere os i arbejde!

Med økonomisk krise og en rekordhøj arbejdsløshed står Europa overfor en kæmpe investeringsmæssig udfordring.

På onsdag præsenterer Kommissionen et forslag, der skal fremme langsigtede investeringer.

Skriver SF i sin pressemeddelelse, modtaget den 18-03-2013. -og fortsætter
Den høje arbejdsløshed, der ikke er set magen til i syv år, tager hårdt på de nationale budgetter og på realøkonomien.

Nu skal et forslag fra Kommissionen komme med bud på, hvordan vi får gang i de langsigtede investeringer – og dermed i væksten og beskæftigelsen.

Langtidsfinansiering er essentielt for varig vækst.
Problemet er, at alle holder på pengene, som primært bliver frigjort til kortsigtede investeringer på børsmarkedet.

Det gælder både ECB, nationalbanker, private banker, og investeringsfonde.

Disse momentum-investeringer, der går ud på at købe, når prisen er på vej op og sælge, når den er på vej ned, er ikke forbundet med stor risiko, men heller ikke med hverken vækst eller arbejdspladser.

Betingelsen for, at man kan investere, er, at man først kan finansiere – og det er her, det går galt.

For selvom en regering, et firma, eller for den sags skyld privatpersoner skulle have lyst og mod til at lave langsigtede investeringer, er det i mange tilfælde umuligt at få finansieret projekterne.

Kommissionens forslag, også kaldet et green paper, kommer på onsdag.

Udkastet skal bl.a. sætte spørgsmålstegn ved måden, hvorpå man fastsætter værdi, sådan at et lån til langtidsinvesteringer ikke bare giver store røde tal på bundlinjen.

I forlængelse heraf lægger den også op til en række ‘gode retningslinjer’ i forhold til risikovurderinger.

Disse retningslinjer skal klargøre, at risiko nedskrives over tid for langtidsinvesteringer, og modsat øges ved mange kortsigtede investeringer.

Især små og mellemstore virksomheder har i disse tider problemer med at låne penge til investeringer, hvilket selvfølgelig rammer hårdt på både det menneskelige og samfundsøkonomiske plan.

Små virksomheder må dreje nøglen om, og andre kan ikke udvide og starte nye projekter, der ville være med til at skubbe tingene i gang og få flere folk i arbejde.

Vi hører hver dag, hvordan Europa skal spare, men man kan ikke spare sig ud af krisen alene.

Vi har brug for at få frigjort noget kapital, så vi kan sætte gang i hjulene.

Derfor er det en god nyhed, at vi fra på onsdag har nogle konkrete forslag fra kommissionen, vi kan arbejde videre med.

For yderlig læsning.

sf.dk/seneste-nyt