Renere luft – et umuligt landbrugsudvalg

020920132150

Renere luft – et umuligt landbrugsudvalg
Revisionen af NEC-direktivet om luftforurenende stoffer er gået i gang. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Direktivet har siden 2010 fastlagt hvor meget EU’s medlemsstater må udlede af 4 ud af de 6 farligste stoffer frem til 2020: Sulfordioxid, nitrogen, ammoniak og “flygtige organiske forbindelser”.

I det oprindelige forslag til EU’s luftpakke ville også stofferne methan og finpartikler blive omfattet af lovgivningen.

Efter at Kommissionen har trukket luftpakken tilbage med ønske om at ændre forslaget kraftigt i retning af at lette byrderne fra industrien, står også NEC-direktivets endelige skæbne og flagrer. Ambitionerne er ikke så høje som før.

Luftforureningen er et problem både i byerne og på landet.
I denne uge er det parlamentets landbrugsudvalg der skal levere sine bemærkninger til NEC-direktivet, og, surprise, størstedelen af landbrugsudvalgets medlemmer ønsker fuldstændigt at fritage landmændene fra ansvar for luftforurening med bl.a ammoniak.

Den Grønne Gruppe, Socialisterne, den italienske frem-stjerne-bevægelse samt den progressive del af Socialdemokraterne kæmper sammen for at få også methan og partikler omfattet af NEC-direktivet og desuden for at få sat bindende regler for fx bestemte måder at håndtere gylle på.

Der er nemlig stor forskel på hvor dygtige medlemsstaterne har været til at tackle problemet, og i f.eks. Frankrig, Italien og Spanien er det ikke obligatorisk at dække gylletanken til ligesom det er i Danmark, Tyskland og Holland.

Ligeledes er det lagt fra i alle lande at det er obligatorisk at sprede gyllen på en måde så den kommer ned i jorden i stedet for at forsvinde lige op i luften og ud over os alle.

Luftforurening er et kæmpe problem i Europa som bidrager til syreregn og ødelæggelse af både skov, landbrugsarealer og bygninger, og værst fa alt har store sundhedsmæssige omkostninger.

Ammoniakfordampningen fra landbruget bidrager væsentligt til koncentrationen af partikler i atmosfæren, og dannelsen af ammoniumpartikler i atmosfæren udgør sin del af helbredseffekterne fra luftforurening.

De totale omkostninger fra luftforurening i Danmark er ca. 34 mia. kr. hvor af dansk landbrug bidrager med ca. 2,9 mia. kr. (tal fra 2000).

I flere andre Europæiske lande bidrager landbruget med en større del. Selvom den største luftforurening kommer fra bilerne i byen kan vi ikke fratage landbruget i Europa fra at give sit bidrag.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her