S: SKÆV REFORM SKYLD I BESPARELSER HOS VESTJYLLANDS POLITI

Politiet i Vestjylland skal spare 13 årsværk inden årets udgang.
Det betyder at 20-30 politimænd skal gå hjemme istedet for at gå på arbejde.

MF Mogens Jensen (S), der er medlem af Folketingets Retsudvalg, rejser nu sagen om politibesparelser i Vestjylland overfor Justitsminister Lars Barfod.

Mogens Jensen finder det uacceptabelt at politistyrken i Vestjylland skal reduceres med 20 årsværk, hvilket svarer til at 3 politibiler ikke kommer på patrulje dag og nat året rundt.

-Det er ikke rimeligt overfor befolkningen i midt- og vestjylland at politiindsatsen nu svækkes siger Mogens Jensen.

Han påpeger at den dårlige økonomi bl.a. skyldes at vestjyllands politikreds blev økonomisk forfordelt i forbindelse med politireformen, hvilket der ikke er rettet op på.

Endvidere er politiet ikke kompenseret for barns første/anden sygedag samt den 6. ferieuge, hvilket gør, at selvom antallet af betjente er øget, er der ikke flere betjente på arbejde.

-Regeringen er ansvarlig for gennemførelsen af politireformen, og det ansvar har skiftende konservative ministre haft endog meget svært ved at leve op til.

Det skal ikke gå udover borgernes politibetjening eller sikkerheden i vestjylland at politiet overbebyrdes og politireformen er økonomisk skæv, siger Mogens Jensen i følge hjemmesiden, s-dialog.dk