Så røg VKOs resultattilskud og vejledningspligt i forbindelse med repatriering

Så røg VKOs resultattilskud og vejledningspligt i forbindelse med repatriering
Vedtaget 63 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA) 46 stemmer imod forslaget (V, DF, KF, SP).

Foto: Manu Sareen, Facebook public
Lovforslaget ophæver kommunernes pligt til at vejlede om repatriering som led i den løbende opfølgning på integrationskontrakten.

I forlængelse heraf afskaffes pligten til at vejlede om repatriering i forbindelse med opfølgningen på den øvrige beskæftigelsesrettede indsats.

Forslaget indeholder endvidere en ophævelse af resultattilskuddet på 25.000 kr. til kommunalbestyrelserne for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer.

Du kan læse mere på folketingets net-medie //ft.dk/samling/20111/lovforslag/L101/her