Sådan! Parlamentet vedtager plastikposeloven

Sådan! Parlamentet vedtager plastikposeloven
Selv om vi i EU har haft en overordnet affaldslov siden 1970’erne, endda med forebyggelse af affaldet som nummer ét, er det første gang nogensinde, at EU med Europa-Parlamentet i spidsen tirsdag beslutter at reducere den samlede mængde af affald med påbuddet om en kraftig reduktion af plastikposer. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Tirsdag 28. april stemmer Parlamentet endeligt loven om begrænsning af lette plastikbæreposer igennem.

Når den træder i kraft senere i år, skal EU’s medlemsstater hver især beslutte enten at indføre pris på alle plasticbæreposerne (det skal i så fald ske inden slutningen af 2018) eller vedtage reduktionsmål til først 90 plasticposer årligt pr. indbygger i 2019 og siden 40 pr. indbygger i 2025.

Hvis vi sammenligner med vores nuværende plastikposeforbrug, vil loven konkret betyde en årlig reduktion på mindst 80 milliarder lette plasticbæreposer om ti år.

Margrete Auken kan som Parlamentets ordfører på loven således se frem til en vigtig sejr for naturen og for et renere EU.

Ifølge Kommissionens egne tal fra 2010 bruges der 100 mia. lette plastikbæreposer om året i EU, af dem havner over otte milliarder direkte i naturen som henkastet affald hvor de volder stor skade, ikke mindst for dyrene.

Mange flyder med vandløb ud i havet hvor skaderne er endnu værre.
Alligevel forsøgte Kommissionen lige til det sidste at spænde ben for denne vigtige lov – Kommissionen synes tydeligvis ikke at miljøskader er alvorlige nok til at EU skal tage sig af dem.

Det gjaldt til dels for den gamle Kommission, men Junckers er langt værre!
Hvis man i Danmark beslutter at sætte en pris på alle plastikposer – og ikke kun dem fra supermarkedet – vil kunderne altid skulle tage stilling til om det er værd at ofre tre-fem kroner på endnu en plasticpose eller om varen ikke bare kan kommes i tasken eller en genbrugspose.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Historisk aftale om nye regler et gennembrud for at tackle plastaffald