Sådan starter kampen mod antibiotikaresistens


Sådan starter kampen mod antibiotikaresistens
Torsdag 26. marts diskuterer Margrete bekæmpelse af antibiotikaresistens med EU’s litauiske sundhedskommissær, Vytenis Andriukaitis. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse
–og fortsætter

Kommissæren der selv er læge, kender kun alt for godt til problemstillingen.
Men omfanget af antibiotikaresistens i såvel Danmark
som resten af EU er der ingen sikre tal på.

Alle data peger dog på at antibiotikaresistens er en voksende trussel mod de europæiske sundhedsvæsener.

Tanken om at antibiotika en dag ikke længere kan benyttes til behandling af patienter med bakterieinfektioner såsom lungebetændelse, blærebetændelse, meningitis og bakterieinfektioner tør ingen tænke til ende.

Massiv præventiv brug af antibiotika i intensivt landbrug får ofte al skylden for de stigende antal sager i fx Danmark om multiresistente bakterier.

Men problemets årsag er i nok så høj grad en meget rundhåndet udskrivning af penicillin til mennesker.

Alt for mange læger har interesser i medicinalindustrien hvilket er et alvorligt problem vi skal til livs.

Lægernes uafhængighed må ikke kunne betvivles.
Vi skal have anderledes gang i præventive tiltag så brugen af antibiotika helt undgås.

Men vi skal også have bedre data i hele EU så vi får et ordentligt overblik over problemets omfang. Disse er nogle af de spørgsmål Margrete retter til kommissæren torsdag.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her