Sammenhængende flygtningeløsning for Middelhavet


Sammenhængende flygtningeløsning for Middelhavet
Mandag den 16. marts stemmer Parlamentets Borgerrettighedsudvalg (LIBE) om en egen initiativ-rapport om hvordan EU kan løse flygtningekrisen og grænseudfordringerne i Middelhavet ud fra et helhedssyn. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Rapporten er et forslag til hvordan EU-landene kan dele ansvaret for flere central opgaver på en fair og solidarisk måde.

Det drejer sig bl.a. om: At lede efter og redde flygtninge.
At forhindre smugling, menneskehandel og udnyttelse af flygtninges arbejdskraft.

Grænsekontrol og visumpolitik inklusive EU’s grænseagentur Frontex, rolle i regionen.

Udvikling af sikre og lovlige ruter til EU for flygtninge og asylansøgere.

Samt bedre samarbejde med tredjelande om beskyttelse af flygtninge regionalt samt tilbagesendelse og løsning af årsagerne til hvorfor nogle af disse landes borgere har behov for flugt til at begynde med.

For yderlig læsning.

Se Parlamentets miljøudvalg her

Seneste nyt fra SF her

Se den Grønne gruppe i parlamentet her