Satspuljeaftale styrker psykiatrien og indsatsen mod narko

Satspuljeaftale styrker psykiatrien og indsatsen mod narko
Ny satspuljeaftale sikrer knap en halv milliard kr. på sundhedsområdet for 2011-2014.

Psykiatrien forbedres med bl.a. en styrket indsats for at nedbringe tvang i psykiatrien, med opsøgende psykiatri-teams og fortsat udbygning af retspsykiatrien. Aftalen styrker også indsatsen for at bekæmpe stofmisbrug.

Fredag eftermiddag er der indgået satspuljeaftale for 2011-2014 mellem alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten.

Aftalen sikrer 495,1 mio. kr. på sundhedsområdet og fokuserer på at forbedre psykiatrien og retspsykiatrien.

Desuden er der midler til at styrke indsatsen for at hjælpe personer med stofmisbrug.

Hovedpunkterne i aftalen er
Styrkelse af psykiatrien og retspsykiatrien, 401,1 mio. kr. -herunder bl.a.

Gennembrudsprojekt for at nedbringe tvang i psykiatrien
Opsøgende indsats i psykiatrien

-Lær at leve med depression-kurser
Handlingsplan mod stofmisbrug, 80,8 mio. kr. -herunder bl.a.
Støtte til yderligere misbrugsbehandling til indsatte i fængslerne

Forsøg med sundhedsrum i hele landet
Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er en del af den samlede satspuljeaftale.

Satspuljekredsen skal konfirmere en samlet aftale, før satspuljeforhandlingerne er endelig afsluttet.
Som følge af den afdæmpede private lønudvikling i 2009 tilføres satspuljen ikke nye midler i 2011.

Der er derfor forhandlet om frigivne midler fra initiativer, der ophører, samt uforbrugte og omprioriterede midler. Skriver Det Radikale Venstre i deres pressemeddelse.

For yderlig læsning
nyheder fra de radikale
 
Et helt kompagni soldater som deler oplevelsen af at samfundet har glemt dem