Schäferhunden Thor og Hundeloven

020220131116

Man må naturligvis stille spørgsmålet:
Hvem har det politiske ansvar for en hundelov som åbenbart opfattes som urimelig og kan få en politiassistent til at begå selvtægts-ligende handlinger, der hylles af ret mange mennesker, for eksempel på Facebook.

020220131208

-Vi politifolk kommer i konflikt med vores egen moral, når fredelige familiehunde aflives for bagateller, siger Lars Bo Lomholt, politiassistent, Nordsjællands Politi.

Thor er ifølge Lars Bo Lomholt i gode hænder.
-Jeg håber, at politikerne nu vil ændre hundeloven, så uskyldige hunde ikke længere aflives, siger Lars Bo Lomholt til TV2/Lorry.

020220131215
 
Hundeloven blev ændret 28. maj 2003.
I den periode sad Dansk Folkeparti og VK-regeringen med et flertal i folketinget.

Man vedtog bl.a. en paragraf om, at politimesteren administrativt, kan træffe en afgørelse om at lade hunde aflive.

§ 1. Stykke 2. siger det helt klart.
2. § 6, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Hvis en hund har forvoldt skade på et menneske eller anden væsentlig skade eller der i øvrigt er grundlag for at antage, at den pågældende hund kan være farlig for sine omgivelser, kan politimesteren, i København politidirektøren,

1) give besidderen pålæg om, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i snor eller være forsynet med forsvarlig mundkurv eller begge dele, eller

2) træffe afgørelse om at lade hunden aflive.

Der er derfor slet ingen tvivl om, hvor det politiske ansvar ligger, uanset hvad man så ellers mener om den konkrete lov eller sag.
Loven træder i kraft den 1. juli 2003. og er underskrevet af daværende justitsminister, Lene Espersen, Det konservative Folkeparti.
Det kan du se her: Lov om ændring af lov om hunde
 
Du kan læse Bekendtgørelse af lov om hunde her

Reference
Netmediet //lorry.dk /artikel/146620?rss-TV2/Lorry
Netmediet //facebook.com /pages/Lad-hunden-Thor-leve/254482241350160

For yderlig læsning.

Katte på Tosseanstalten igen, igen
 
halvorsensk: Om moralsk panik
 
Tryghed for hundeejere hundelov ændres