SF: Børn skal sikres mod farligt legetøj i de danske butikker

Rapport fra RAPEX, EUs overvågningssystem af farlige forbrugerprodukter, viser at der stadig er masser af farligt legetøj i butikkerne.

SF sikrede midler i kemikaliehandlingsplanen – øremærket til hyppig og hurtig kontrol på det danske marked – nu skal miljøministeren forsikre SF om at de benyttes.

Det er simpelthen uacceptabelt at børn bliver syge af at lege.
Derfor er kendte skadelige stoffer som f.eks. nikkel og ftalater ulovligt i børnelegetøj.

Når det viser sig at industrien alligevel ikke beskytter børnene – er det ministerens ansvar at sørge for at undersøge om disse produkter findes på det danske marked.

Og om nødvendigt, sørge for at der bliver strammet op – så børn ikke bliver syge af deres legetøj siger Pia Olsen Dyhr – forbrugerordfører for SF.

Da vi forhandlede kemikaliehandlingsplanen kæmpede jeg og SF for, at der blev afsat midler til forbedring af kontrolindsatsen i Danmark – og det fik vi, nu skal vi forsikres om at de rent faktisk bruges.

Derfor har jeg bedt ministeren om en redegørelse af, hvorfor Danmark indberetter mindre, i samme periode som 19 andre EU lande indberetter mere end normalt.

Hvis det så viser sig at årsagen er at importører og forhandlere i Danmark er mere lovlydige – er det jo kun glædeligt.

Men skyldes det, at kontrollen er mindre effektiv – skal der strammes op øjeblikkeligt afslutter Pia Olsen Dyhr, der dd. har stillet nedenstående spørgsmål til miljøministeren.

– Ministeren bedes undersøge årsagen til at der i Danmark er rapporteret færre sager til Rapex i 2010 end i 2009. Skyldes det at importører og forhandlere er mere lovlydige – eller at kontrollen er mindre effektiv?

– Og vil ministeren lave en sammenligning af kontrolindsatsen i de 19 lande, der har rapporter flere sager i 2010 end i 2009, med kontrolindsatsen i Danmark.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF