SF: DONG skal forbydes at tvinge kunder til overbetaling

SFs energiordfører Anne Grete Holmsgaard er kritisk overfor at DONG nu har indført endnu en praksis der muligvis øger deres likviditet og som forbrugerne betaler for – uden at få noget som helst ud af det.

Skriver SF i sin pressemeddelelse –og forsætter

Hun mener, at ministeren må gå ind i sagen.

Området bør reguleres – f.eks. ved at DONG pålægges at tilbagebetale de tjente renter til kunderne.

For få måneder siden ændrede DONG regningerne, så elforbrugerne nu betaler forud for elleverancen.

Nu ændres opkrævningerne så igen – denne gang ved at acontobeløbet beregnes på grundlag af en gennemsnitlig januardag.

De konkrete konsekvenser af den seneste ændring er ikke oplyst af DONG.

SFs energiordfører, Anne Grete Holmsgaard “finder det urimeligt at DONG tvinger forbrugerne til at yde dem et rentefrit lån.

Renterne af den for store forudbetaling beholder DONG – det er jo kundernes penge, siger hun.

DONG har tidligere beregnet, at det gav selskabet et rentefrit lån på 10 mio. kr. (i øget likviditet), da selskabet gik over til forudbetaling af el.

Nu ændres opkrævningsmetoden igen.
Det er endnu uklart om det så igen giver en øget likviditet.

Set med mine øjne er det ikke rimeligt, at forbrugerne skal yde rentefri lån til deres el-netselskab.

Området bør derfor reguleres, så den trafik ophører.
Det kan f.eks. ske ved, at tilbagebetalingen til forbrugeren sker med renters rente.

Men der kan sikkert også findes andre løsninger.
Jeg har derfor bedt ministeren om at kigge på sagen, og klarlægge om DONG søger at styre sin likviditet ved at tvinge kunderne til at yde dem et rentefrit lån.

Og se på løsninger for, hvordan vi undgår dette i fremtiden, udtaler Anne Grete Holmsgaard.

DONG spekulerer i acontoregningerne – de er tydeligvis ublu overfor at formindske kundernes rådighedsbeløb, og selv score gevinsten.

Andre selskaber har investeret i intelligente fjernaflæsningsmålere til deres kunder, noget DONG ikke agter at gøre.

De får i stedet “tilbudt” selve at købe måleren.
Når kunderne løbende kan følge med i deres faktiske forbrug får de mere fokus på energibesparelser.

Det er væsentligt at vi, som et led i at komme fra sort til grøn energi, nedsætter vores energiforbrug, noget DONG også bør tage del i sker.

Det er uforståeligt at de ikke vil give kunderne de informationer, der kan skabe fokus på at spare på sit elforbrug afslutter Anne Grete Holmsgaard

Følgende spørgsmål er stillet dd.
Ministeren bedes oplyse om DONG’s nye opkrævningsmetode, hvor acontobeløbet beregnes på grundlag af en januardag (jvf. Politiken d.14 marts 2011), giver DONG en øget likviditet og i givet fald af hvilken størrelse.

Ministeren bedes redegøre for, hvordan man bedst kan undgå at energiselskaber som fx. DONG, opnår et rentefrit lån hos forbrugerne – f.eks. ved at ændre måden man opkræver penge fra kunden på.

Er ministeren indstillet på at regulere området, så kunderne ikke fortsat yder et rentefrit lån til deres energiselskab?

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF