SF: Drop krav om sulteløn til polske arbejdere

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere har stillet krav om at udenlandske arbejdere skal arbejde 48 timer om ugen for en på 80 kr. i timen. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
SF reagerer skarpt mod forslaget og trækker beskæftigelsesministeren ind i sagen.
Jeg vil gerne advare Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A, om, at de så vidt jeg kan se er på kollisionskurs med EU, når de over for 3F stiller krav om, at udenlandske arbejdere skal arbejde 48 timer om ugen for en sulteløn på 80 kr. i timen.

Derfor gør de bedst i at tage kravet af bordet, siger SFs Karsten Hønge, der nu går til beskæftigelsesminister Inger Støjbjerg for at få afklaret, om ikke arbejdsgivernes krav strider direkte mod EU-reglerne.

EU traktatens artikel 45 forbyder enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes arbejdstagere for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår, og artiklen har direkte retsvirkning i Danmark og dermed også for Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, fortæller Karsten Hønge.

Hvis det under alle omstændigheder strider med EU-reglerne at indføre sulteløn og særligt lange arbejdsuger for udenlandske arbejdere, kan arbejdsgiverne ligeså godt opgive deres krav med det samme.

Så når jeg får svaret fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg, vil jeg da sørge for at svaret kommer videre til Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og 3F.

Karsten Hønge indrømmer, at det er et lidt utraditionelt skridt, at han som folketingsmedlem under-søger mulighederne for at få arbejdsgiverne til at droppe et overenskomstkrav i organiseret løntryk-keri fra udenlandske arbejdere.

Jeg har såmænd fuld tillid til, at 3F vil vise arbejdsgiverne vintervejen.
Men hvis lovgivningen direkte forbyder arbejdsgiverne at få deres krav igennem, synes jeg kun det er min pligt som politiker at hjælpe med lidt forbrugeroplysning.

Selve forhandlingerne skal jeg nok holde mig langt væk fra, slutter Karsten Hønge.

Spørgsmål til beskæftigelsesministeren stillet af Karsten Hønge (SF):
Vil det efter ministerens vurdering være i overensstemmelse med gældende dansk og europæisk lovgivning mod diskrimination af bl.a. udenlandsk arbejdskraft, hvis det skulle lykkes Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A, at indgå en overenskomst med 3F om (1) en normal arbejdsuge på 48 timer, der kun for udlændinge med manuelt, ufaglært arbejde, mens andre arbejdere har en arbejdsuge på 37 timer og (2) En timeløn på 80 kroner, inklusive tillæg og pension kun for udlændinge med manuelt, ufaglært arbejde, mens andre arbejdere har timeløn på over 130 kr. hvortil kommer feriepenge og pensionsbidrag? Skriver SF i sin pressemeddelelse

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF