SF: Hjerneskadede skal ikke spises af med discountbehandling

Stadig flere mennesker med hjerneskader får ikke den hjælp de har brug for.

Det viser et nyt notat fra Danske Regioner.
Derfor foreslår SF lovkrav om rehabiliteringsplan samt minimumskrav til rehabiliteringsindsatsen. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
-Vi bør sikre, at alle med hjerneskade får bedst mulige chancer for at komme sig, og eventuelt komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor skal alle hjerneskadede have ret til en samlet rehabiliteringsplan, og der bør fastsættes minimumskrav til rehabiliteringsindsatsen, også når folk er flyttet hjem til sig selv igen, siger SFs handicapordfører Anne Baastrup.

Flere mennesker overlever efter slagtilfælde, og derfor er der også flere der har brug for hjælp til at komme sig efter en hjerneskade.

Men i et nyt notat konkluderer Danske Regioner, i en analyse af lovgivning og praksis på området, at realiteten i dag er, at de hjerneskadede borgere tilbydes meget usammenhængende løsninger, og at mange ikke får den specialiserede behandling de ville have bedst gavn af, fordi så stor en del af rehabiliteringsopgaverne nu løses lokalt i kommunerne.

Det kan få som konsekvens, at hjerneskadede ikke blive så raske som de faktisk kunne blive.

Danske Regioner foreslår, at der indføres én samlet forpligtigende rehabiliteringsplan som kan følger borgeren gennem hele forløbet og sikre en sammenhængende rehabiliteringsindsats af høj kvalitet.

-Jeg er rigtig glad for forslaget fra Danske Regioner om at alle hjerneskadede skal have en sammenhængende plan for hvordan de kan komme sig. Og det er et forslag jeg vil tage op med ministeren med det samme, fortæller SFs handicapordfører Anne Baastrup.

Danske Regioner foreslår desuden, at der udarbejdes minimumkrav til fagligheden i de tilbud hjerneskadede skal modtage i den sidste rehabiliteringsfase, og at der organiseres tilbud på tværs af kommunerne, så der sikres en vis volumen især på børneområdet.

-Det er dejligt, at de centrale aktører har fået øjnene op for, at der er brug for en særlig indsats for at sikre, at ingen hjerneskadede ender mellem to stole, eller ikke får den behandling de har brug for, hvis den kommunale økonomi er klemt, siger Anne Baastrup.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her

1 comment on SF: Hjerneskadede skal ikke spises af med discountbehandling

  1. Godt nyt for DDL og deres tilhængere. Der kunne komme hjælp inden for kort tid.

Comments are closed.