SF holder landsmøde denne weekend

170420151228

SF holder landsmøde denne weekend
SF holder landsmøde i dagene 18. og 19. april i Falkonersalen i København.

Det er et ret omfattende program, – et tungt baggrundsarbejde der afspejler en vis seriøsitet i samfundsopgaven.

Lad os se lidt på det.
Hvordan fungerer de demokratiske værktøjer i partiet?
Har medlemmer og lokalafdelinger mulighed for at stille forslag til vedtagelse?

Bliver medlemmerne ordentligt informeret?

Landsmøde i weekenden
– SF holder landsmøde lørdag 18. og søndag 19. april 2015 i Falkoner salen på Frederiksberg.

På landsmødet diskuteres den politiske situation og SF’s rolle og politiske prioriteringer.

Det er også et vigtigt møde- og debatsted for SF’ere fra hele landet at mødes.

Udover SF’ere deltager også internationale gæster, bl.a. medlemmer fra EGP, det europæiske grønne parti som SF fornylig er blevet fuldt medlem af.

Margrete er desuden vært for en workshop hvor blandt andet udfordringer fra højredrejningen af europæisk politik og den grønne venstrefløjs projekt i EU skal vendes.

Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse, der ledsages af en link, som henviser til hovedsiden, der er temmelig informativ.

Et hav af dokumenter dukker op.
· Landsmødeindkaldelse (pdf)
· Revideret udkast til dagsorden (pdf)
· Udkast til landsmødeudtalelse (pdf)
· Landsledelsens politiske beretning (pdf)
· Landsledelsens organisatoriske beretning (pdf)
· Indkomne forslag (pdf)
· Delegeret tal (pdf)
· Partiregnskabets hovedtal (pdf)
· Bemærkninger til partiregnskab (pdf)
· Beretning fra de landsmødevalgte revisorer (pdf)
· Folketingsgruppens beretning (pdf)
· Udkast til forretningsorden (pdf)
· Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen (pdf)
· Forslag til vedtagelse om persondata stillet af SF-Høje Taastrup (pdf)
· Ændringsforslag til lovændringsforslag (pdf)
· Beretning fra Margrete Auken om arbejdet i Europaparlamentet (pdf)

Landsmødet 2015

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her