SF indkalder ministre i samråd om slaveforhold på arbejdsmarkedet

DRs afsløring torsdag aften af slavelignende forhold på dele af det danske arbejdsmarked, får SF til at kræve nye tiltag til at stoppe de umenneskelig forhold. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Vi får kun stoppet menneskehandlen med udenlandske løntrykkere, hvis myndighederne arbejder bedre sammen med arbejdsmarkedets parter, og hvis der sættes ressourcer af til en fælles kontrolenhed bestående af skat, politi, arbejdstilsyn, der kan rykke hurtigt ud og bekæmpe menneskehandel, siger SFs ordfører for udenlandsk arbejdskraft Karsten Hønge.

Karsten Hønge vil på baggrund af DRs afsløringer indkalde skatte-, justits- og beskæftigelsesministeren i samråd for at drøfte, hvordan en sådan fælles kontrolenhed kan blive etableret, og hvordan den bedst kan få hjælp fra arbejdsmarkedets parter.

Karsten Hønge foreslår endvidere, at man sætter ind for at forebygge menneskehandel med udenlandske løntrykkere.

Når det kan lykkes for nogen at lokke bulgarske mænd til Danmark med løfter om arbejde og god løn og så ender med at knokle dagen lang til næsten ingen løn under trusler og tæsk, så skyldes det jo bl.a. at vi forsømmer at oplyse de udenlandske arbejdere om det danske arbejdsmarked og deres rettigheder i Danmark.

Derfor foreslår SF, at der afsættes særlige midler til et sådant forebyggende oplysningsarbejde, slutter Karsten Hønge.

SF foreslår endvidere, at der laves pulje til dækning af nogle af fagforeningernes omkostninger ved at kontrollere løn- og arbejdsforhold på arbejdspladser, der har udenlandsk arbejdskraft. Skriver SF i sin pressemeddelelse.

For yderlig læsning

Se den Grønne gruppe i parlamentet her