SF: Lav søgning til læreruddannelse skyldes udsultning af folkeskolen

SF giver regeringen et medansvar for den lave søgning til læreruddannelsen.

Mange års manglende indsats for folkeskolen giver nu problemer. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Nye tal for antal ansøgere til læreruddannelsen viser en tilbagegang i forhold til sidste år.

Samtidig er ansøgertallet til de øvrige professionsuddannelser steget.

– Folkeskolen er for SF et af de allervigtigste indsatsområder i de kommende år.

Regeringen har manglet fokus på folkeskolen, og de har udsultet de kommunale budgetter.

Resultatet er en folkeskole som færre unge ønsker at arbejde i, siger SF’s uddannelsesordfører, Nanna Westerby og fortsætter

– Resultatet er desværre en folkeskole, som færre unge kan se sig selv arbejde i.

En ny regering vil vende den udvikling.
SF vil afsætte 2 mia. kr. årligt til folkeskolen.

Pengene skal bl.a. bruges til to-lærerordning i 1.-3. klasse og et loft på 24 elever i hver klasse.

– Med det løft en ny regering giver folkeskolen, gør vi det mere attraktivt at være lærer.

Et generelt løft af folkeskolen vil vise sig i ansøgertallet senere, slutter Nanna Westerby

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF