SF: Lund Poulsen manipulerer – SF giver flere penge til pensionisterne

Jesper Petersen, SFs skatteordfører er stærk kritisk over skatteministerens manipulerende påstande om S og SFs økonomiske plan En Fair Løsning. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter.
Det er udtryk for en presset regering, der forbereder sig på valg.
-Jeg ved ærlig talt ikke, om jeg skal grine eller græde, når jeg ser Troels Lund Poulsens manipulerende påstande.

Finansministeriet har sidste år regnet sig frem til, at pensionisterne vil få mere end 1.000 kr. ekstra om året som følge af S og SFs forslag.

Nu er regeringen desperate og valget er kommet nærmere, så nu kommer der nogle manipulerede tal fra skatteministeren.

Det hører ingen steder hjemme, siger Jesper Petersen, skatteordfører for SF.
-Troels Lund Poulsen overdriver voldsomt, hvor mange penge øgede afgifter på cigaretter og usunde fødevarer vil give i statskassen.

Samtidig har Claus Hjort påstået, at planen ikke holder, fordi afgifterne ikke giver i nærheden af, hvad S og SF har sagt, og som vi har dækning for i tal fra regeringen selv, fra før der gik valgkamp i den.

Er regeringen blevet skizofren, eller slynger de bare tilfældige påstande ud alt efter, hvad der lige passer i deres kram den dag?, siger Jesper Petersen.

Fakta og baggrund:
I Finansministeriets svar på Finansudvalgets spm. 164 af 31. august 2009 spørges der til en vurdering af S og SFs skattepolitik for forskellige indkomstgrupper.

Her lyder vurderingen:
-Omvendt opnår omkring 2,3 mio. skatteydere et forøget rådighedsbeløb. For godt 55 pct. af disse – særligt folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning -øges rådighedsbeløbet med mere end 1.000 kr. årligt.

Realiteten er at pensionisterne tilgodeses med et øget pensionstillæg på 5.000 kr. hvis S og SFs skattepolitik gennemføres.

Når det overhovedet er muligt at nå frem til en påstand om at pensionisterne skulle tabe på vores forslag skyldes det tre ting:

– Dels at skatteministeriet medregner effekten af de skattestigninger, regeringen selv har vedtaget – men ikke fraregner de skattelettelser, der tidligere er givet.

– Dels at effekten af højere afgifter på cigaretter og usunde fødevarer overdrives voldsomt. På den ene side påstås det, at afgifterne kun giver statskassen ekstra indtægter for 700 mio. kr.

På den anden er vurderingen, at de koster borgerne 4,35 mia. kr. Altså seks gange så meget.

Begge dele kan selvsagt ikke være rigtigt.
– Dels at Skatteministeriet helt usagligt påstår, at pensionisterne vil komme til at betale for en øget afgift på sundhedsskadelig luftforurening (NOx).

De helt korrekte fordelingsvirkninger af S og SFs forslag er beregnet af AE-Rådet.
Her fremgår det, at alle danskere med små og mellemstore indkomster vil vinde på et regeringsskifte -herunder naturligvis også pensionisterne. Skriver SF i sin pressemeddelelse.

For yderlig læsning

//sf.dk/seneste-nyt