SF: Migrantkvinder skal sikres bedre rettigheder


Europarådet har i dag 15. ‎april ‎2011. kl. 13 vedtaget Pernille Frahms rapport om indvandrer- og flygtningekvinder på arbejdsmarkedet.

Den opfordrer medlemsstaterne til at sikre kvinderne selvstændig status, regulere deres arbejde som på det øvrige arbejdsmarked og behandle dem som individer. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
– I alt for mange tilfælde behandles kvinder som vedhæng til deres mænd, og det manglende fokus på det kønsopdelte arbejdsmarked, disse kvinder ofre henvises til, betyder hårdt arbejde, lange arbejdsdage og lave lønninger.

Derudover er gifte kvinders retstilstand i al for høj grad knyttet til ægtemandens, siger Pernille Frahm, SF’s medlem af Europarådet.

Ifølge FN er mere end halvdelen af de 69 mio. migranter i Europa kvinder, og en stigende andel af dem kommer individuelt enten for at søge arbejde eller som flygtninge.

Det er et tegn på, at stadig flere af verdens kvinder selvstændigt tager deres skæbne i deres egne hænder og ikke bare følger med ægtemanden eller familien.

– For at beskytte kvinder fra at falde i hænderne på kvindehandel og prostitution er det vigtigt at sikre information og adgang til bistand og beskyttelse for kvinder, som søger arbejde uden for deres hjemland, siger Pernille Frahm.

Rapporten opfordrer derfor til at sikre kvinder en selvstændig status.

At sikre, at f.eks. husarbejde, rengøring og omsorgsarbejde bliver reguleret på lige fod med det øvrige arbejdsmarked, og at Europarådets medlemsstater støtter op om en kommende ILO-konvention (International Labour Organization), der skal regulere husarbejde som f.eks. au pair-arbejde.

Derudover opfordres medlemsstaterne til at sikre, at kvinder behandles som individer – ikke bare som deres mænds ægtefæller – når det kommer til ret til sundhedssektoren, ret til juridisk bistand og information om egne rettigheder i og uden for arbejdsmarkedet og mulighed for sprogundervisning.

– Jeg er glad for den debat, vi i dag har haft i Europarådet, og for den hjælp, jeg i forbindelse med arbejdet fik fra en række NGOer og statslige og regionale organisationer i London, da jeg besøgte byen i forbindelse med rapporten, siger Pernille Frahm. Ifølge pressemeddelelsen.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF