SF: Minister må tage markant stigning i fyringer af gravide alvorligt

Årsrapport fra Ligebehandlingsnævnet dokumenterer endnu en gang, at krisen har store konsekvenser for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, der vælger at få børn og i den forbindelse afholde orlov. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
I den netop udkomne rapport fremgår det, at nævnet har afgjort 63 sager om køn i 2010, mens tallet i 2009 var 32 sager.

En stor af stigningen i sager om diskrimination på baggrund af køn skyldes mange flere sager om uberettiget afskedigelse på grund af graviditet, fødsel og orlov.

Kvinder, som bliver gravide, har altså i disse år en større risiko for at blive afskediget, jf. at stadig flere arbejdsgivere sætter de gravide og i flere tilfælde også fædre, der ønsker at afholde orlov med sine børn, yderst på fyringsrampen.

Hidtil har ministeren afvist, at det overhovedet er et problem som kalder på nye initiativer.

Men SF finder det helt urimeligt, at nogle arbejdsgivere vælger at se stort på gældende lovgivning, når krisen kradser, mens ministeren ser passivt til.

Det må og skal en ansvarlig minister tage alvorligt!
SF vil også gerne se på en forhøjelse af godtgørelsesniveauet, så arbejdsgivere ikke slipper for billigt ved lovbrud

For yderlig læsning

/sf.dk/seneste-nyt